otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.335
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 18 (444) z dnia 10.09.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Diety i ryczałty wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym w podstawie wymiaru składek ZUS - wyjaśnienie MRPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło zawartych z tym samym podmiotem
str. 6  
2.
Od 5 września br. składka na FGŚP za większą grupę pracowników
str. 8  
3.
Rozliczenie na koncie w ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne
str. 10  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczenia w postaci zakupu po niższych cenach artykułów szkolnych
str. 11  
2.
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego
str. 12  
3.
Czy oskładkować i opodatkować polisę wykupioną w związku z podróżą służbową pracownika?
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Składnik kwartalny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 15  
2.
Wynagrodzenie za czas choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy
str. 17  
3.
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy po długiej nieobecności w pracy?
str. 19  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wysokość zasiłku chorobowego za nieudokumentowany czas pobytu w szpitalu
str. 20  
2.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy
str. 21  
3.
Liczenie okresu zasiłkowego, gdy zwolnienie lekarskie zawiera kod literowy "C"
str. 23  
4.
Zasiłek za czas opieki nad noworodkiem, gdy jego matka przebywa w szpitalu
str. 24  
V.
Emerytury i renty
1.
Okresowa emerytura kapitałowa po 30 września 2017 r.
str. 25  
2.
Wypłata zawieszonego świadczenia dla zarobkującego emeryta po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie umowy na czas określony
str. 27  
2.
Milczenie pracodawcy w sprawie oferty rozwiązania umowy za porozumieniem stron
str. 28  
3.
Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie próby dokonania natychmiastowego jej rozwiązania
str. 30  
4.
Wręczenie "dyscyplinarki" za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Planowanie pracy dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze
str. 34  
2.
Ustalenie wymiaru czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego
str. 35  
3.
Planowanie nadgodzin w rozkładach czasu pracy
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji w pracy spowodowanej urlopami
str. 40  
2.
Zaliczanie premii frekwencyjnej do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
str. 41  
3.
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej pracownika
str. 43  
4.
Okresy uprawniające do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej w instytucji kultury
str. 45  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy za okres zatrudnienia przypadający na niepełne miesiące kalendarzowe
str. 46  
2.
Ciągłość urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w nierównomiernej organizacji pracy
str. 47  
3.
Urlopy ojcowski i wypoczynkowy po wychowawczym
str. 48  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Druga rata odpisu na ZFŚS do 2 października br.
str. 50  
2.
Świadczenie urlopowe w razie niespełnienia wymogu korzystania z 14 dni urlopu
str. 51  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Upoważnienie do badania trzeźwości pracownika i odsunięcia nietrzeźwego od pracy
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
str. 55  
2.
Okres wyczekiwania w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA
str. 56  
3.
Czy oskładkować wynagrodzenie wypłacane sędziom za prowadzenie zawodów sportowych?
str. 57  
4.
Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego
str. 57  
5.
Zasady wypłaty zasiłków
str. 58  
6.
Przyznawanie prawa do emerytury "z urzędu"
str. 59  
7.
Ustalenie wynagrodzenia za nadgodziny
str. 59  
8.
Stosowanie wzoru świadectwa pracy przez pracodawcę niebędącego agencją pracy tymczasowej
str. 60  
9.
Zmiana sposobu ustalania stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej
str. 60  
XIII.
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
str. 61   
1.
Zasady ogólne
str. 61  
2.
Przesłanki nabycia prawa do odprawy emerytalnej
str. 61  
3.
Staż uprawniający do odprawy i jej wysokość
str. 63  
4.
Sposób obliczania odprawy i termin jej wypłaty
str. 63  
5.
Zasada jednorazowości wypłaty odprawy emerytalnej
str. 64  
6.
Brak obowiązku wypłaty odprawy emerytalnej w świetle orzecznictwa SN
str. 65  
7.
Oskładkowanie i opodatkowanie odprawy emerytalnej
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców
str. 66   
2.
Zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
str. 66   
3.
Projektowane zmiany w zakresie rozliczania należności składkowych
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60