otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 25 (960) z dnia 1.09.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztów podróży służbowej pracowników - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
2.
Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiany w zwolnieniach z PIT stypendiów
str. 6   
2.
W 2018 r. będą wyższe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
str. 7   
3.
Opublikowano przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców
str. 7   
4.
Kara porządkowa i limit zastawu skarbowego na 2018 r.
str. 7   
5.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa
str. 8   
1.1.
Rozliczenie odpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców - skutki w VAT
str. 9  
1.2.
Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców na gruncie podatku dochodowego
str. 12  
1.3.
Zakup usług dla zleceniobiorców i ich odsprzedaż w ewidencji księgowej zleceniodawcy
str. 12  
2.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
str. 13   
2.1.
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
str. 14  
2.2.
Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu VAT?
str. 15  
2.3.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a PCC
str. 17  
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki od wspólnika
str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.
Przewóz towarów do krajów trzecich nie zawsze z preferencyjną stawką VAT - wyrok TSUE
str. 19   
2.
Zwolnienie z VAT dostawy budynków w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia - opinia rzecznika TSUE
str. 21   
3.
Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską
str. 22   
4.
Stawka VAT na dostawę sprzętu komputerowego po centralizacji JST - interpretacja KIS
str. 23   
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Sprawdzanie statusu kontrahenta a odliczanie VAT
str. 24  
5.2.
Faktura zakupu dokumentująca czynności, które nie zostały dokonane - ewidencja VAT i struktury JPK
str. 26  
5.3.
Usługi montażu i demontażu urządzeń wykonywane na rzecz zagranicznego podmiotu
str. 27  
5.4.
Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych - dokumentowanie i odliczanie zryczałtowanego zwrotu VAT
str. 29  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów
str. 31   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dopłaty wniesione przez wspólników a przychód spółki
str. 34  
2.2.
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
str. 35  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wynagrodzenie dla wspólnika za usługi świadczone na rzecz spółki z o.o. w kosztach podatkowych
str. 37  
3.2.
Nieściągalność należności udokumentowana sporządzonym przez podatnika protokołem
str. 38  
3.3.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu
str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Dojazd przedsiębiorcy do kontrahenta a prawo do ujęcia diet w kosztach podatkowych - wyrok WSA
str. 39   
2.
Szczegółowa ewidencja prac twórczych a 50% koszty - interpretacja KIS
str. 41   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Umowa najmu - rozliczenie podatkowe u wynajmującego i najemcy
str. 43  
3.2.
Zniesienie współwłasności a podatek dochodowy
str. 45  
3.3.
Forma opodatkowania po utracie prawa do ryczałtu
str. 46  
3.4.
Wycena waluty pobranej z rachunku walutowego do kasy walutowej
str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Rozliczenie wydatków na odtworzenie pierwotnego stanu placu - interpretacja KIS
str. 48   
2.
Nowe zasady jednorazowej amortyzacji - od 12 sierpnia br.
str. 49   
3.
Amortyzacja samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro
str. 51   
4.
Remont środka trwałego a jego amortyzacja
str. 54   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Jednolity Plik Kontrolny - odpowiedzi na pytania Czytelników
str. 55   
1.1.
Podatnik zwolniony z VAT - obowiązki w zakresie JPK
str. 55  
1.2.
Korekta plików JPK_VAT
str. 57  
2.
Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości
str. 58   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Składki ZUS od dodatkowej odprawy wypłaconej pracownikowi - interpretacja ZUS
str. 59   
2.
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
str. 60   
3.
Wypłata zasiłku opiekuńczego dla opiekuna prawnego dziecka
str. 61   
X.

PRAWO PRACY

1.
Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie niepłatnej nieobecności chorobowej - odpowiedź MRPiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 62   
2.
Wyłączenie pewnych okresów z planu urlopów z uwagi na potrzeby pracodawcy - stanowisko GIP
str. 64   
3.
Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia
str. 65   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Wydatki na powypadkową naprawę samochodu
str. 66   
2.
Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT
str. 68   
3.
Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego
str. 70   
4.
Przekwalifikowanie na środki trwałe materiałów odpisanych po zakupie bezpośrednio w koszty
str. 71   
5.
Poręczenie kredytu i jego późniejsza spłata
str. 72   
6.
Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60