otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.335
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 17 (449) z dnia 1.09.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Jak dokumentować wydatki zaliczane do kosztów podatkowych?
str. 4   
1.1.
Warunki, które musi spełniać wydatek, by stał się kosztem uzyskania przychodu
str. 4  
1.2.
Ogólne zasady dokumentowania kosztu
str. 5  
1.3.
Dokumentowanie kosztu dowodem innym niż faktura i rachunek
str. 6  
1.4.
Ujęcie kosztu pośredniego przed uzyskaniem faktury
str. 7  
1.5.
Wydatek na zakup usługi niematerialnej
str. 9  
2.
Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie odnośnie kwalifikacji przychodów ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego "kilometrówką"
str. 11   
3.
Kurs waluty właściwy do rozliczania kosztów zagranicznych podróży - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 12   
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Koszty zasądzone przez sąd jako koszty podatkowe poniesione w celu ochrony interesów podatnika
str. 13   
2.
Wykorzystywanie w firmie prywatnego samochodu osoby, która świadczy usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego
str. 15   
2.1.
Koszt w firmie
str. 15  
2.2.
Przychód u menedżera
str. 16  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego z zakresu CIT
3.1.
Jednorazowa wartość transakcji w przypadku umów ramowych
str. 17  
3.2.
Spłata długu w formie niepieniężnej
str. 18  
3.3.
Składki ZUS opłacone z opóźnieniem
str. 18  
3.4.
Opłaty leasingowe za okres wyłączenia przedmiotu leasingu z używania
str. 19  
3.5.
Użyczenie składnika majątku
str. 20  
4.
Podarowanie składnika majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki - bez skutków w PIT po stronie darczyńcy
str. 20   
5.
Kary umowne w orzecznictwie sądowym
5.1.
Kara jako koszt podatkowy
str. 21  
5.2.
Kara kosztem pośrednio związanym z przychodem
str. 22  
6.
Wydatki na usługi cateringowe świadczone podczas szkoleń nie są wykluczone z kosztów podatkowych - interpretacja organu podatkowego
str. 23   
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Wyższa zaliczka na podatek i zaniechanie odliczania kwoty zmniejszającej przy dochodach nieprzekraczających progu podatkowego
str. 25   
2.
Zaliczka na podatek po uwzględnieniu rocznej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
str. 27   
3.
Świadczenia BHP na rzecz pracowników
str. 29   
4.
Koszty pracownicze w przypadku otrzymania świadczeń niepieniężnych - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
str. 30   
5.
Organizator akcji promocyjnej na zlecenie może być płatnikiem zryczałtowanego podatku - interpretacja organu podatkowego
str. 31   
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Nowe zasady jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń - pytania i odpowiedzi
str. 33   
2.
Raz wybrana metoda amortyzacji nie może ulec zmianie
str. 37   
3.
Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie
str. 38   
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Ekspozycja towarów (wyrobów) - wybrane zagadnienia podatkowe
str. 40   
1.1.
Rozliczenie kosztów nabycia/wytworzenia
str. 40  
1.2.
Wyprzedaż produktów z ekspozycji
str. 41  
1.3.
Wydanie kontrahentom wyposażenia w ramach umowy wzajemnej
str. 42  
2.
Data ujęcia zakupu towarów w podatkowej księdze
str. 42   
3.
Podatkowe konsekwencje spłaty zobowiązania hipotecznego przez dłużnika rzeczowego
str. 44   
3.1.
Znaczenie hipoteki
str. 44  
3.2.
Wydatki na spłatę hipoteki a koszty podatkowe
str. 44  
4.
Wygrana w konkursie branżowym
str. 45   
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Bilety lotnicze bez podatku u źródła
str. 47   
2.
Umorzenie odsetek naliczonych od pożyczki udzielonej nierezydentowi - czy pobierać podatek?
str. 48   
2.1.
Zasady ogólne opodatkowania odsetek
str. 48  
2.2.
Skutki podatkowe umorzenia odsetek
str. 49  
3.
Usługi rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych
str. 50   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Kara umowna za odwołanie z funkcji prezesa zarządu
str. 51   
2.
Preferencje podatkowe dla podatników wspierających ochronę środowiska naturalnego
str. 52   
2.1.
Finansowanie organizacji działających na rzecz ochrony natury
str. 52  
2.2.
Dochody przeznaczane na "zielone" technologie i inne działania proekologiczne
str. 53  
3.
Bony towarowe dla pracowników będą nadal opodatkowane - odpowiedź na interpelację poselską
str. 54   
4.
Ulga mieszkaniowa w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych
4.1.
Wpłata na poczet ceny nabycia mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej
str. 55  
4.2.
Dokumentowanie wydatków mieszkaniowych na potrzeby skorzystania z ulgi przez osobę małoletnią
str. 56  
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Czy odpłatna umowa poręczenia skutkuje obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej?
str. 57   
2.
Sprawozdanie CIT/TP za 2017 r.
str. 59   
3.
Spełnienie zobowiązania podatkowego w formie rzeczowej bez skutków w podatku dochodowym
str. 60   
4.
Nadpłaty z PIT żony nie można zaliczyć na poczet zobowiązania podatkowego męża
str. 61   
5.
CIT według stawki 15% dla nowo powstałej spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 62   
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Czy nieodliczony VAT stanowi koszt podatkowy?
str. 64   
2.
Wydatki związane z przekazaniem dywidendy wspólnikom
str. 64   
3.
Spłata odsetek od kredytu w okresie zawieszenia wykonywania działalności
str. 65   
4.
Opłata depozytowa nie jest przychodem
str. 66   
5.
Wystawienie faktury pro forma a moment powstania przychodu z działalności gospodarczej
str. 66   
6.
Najem lokalu od żony
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60