otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.416
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 16 (448) z dnia 20.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Zmiana terminu wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Czy podmiot powinien być informowany o odmowie rejestracji lub wykreśleniu z rejestru podatników VAT?
str. 6   
1.
Weryfikacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
str. 6  
2.
Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT
str. 7  
3.
Zawieszenie działalności gospodarczej
str. 8  
III.
Problemy Czytelników ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
str. 9   
1.
Jak rozliczyć najem sprzętu budowlanego?
str. 9  
2.
Brak faktury dokumentującej nabycie usługi budowlanej podlegającej rozliczeniu w systemie odwrotnego obciążenia
str. 10  
3.
Wskazanie właściwych dat w pliku JPK_VAT z faktury zakupu rozliczanej przez nabywcę
str. 11  
IV.
Zasady składania deklaracji VAT w pytaniach Czytelników
str. 13   
1.
Kwartalne deklaracje VAT
str. 13  
2.
Deklaracje VAT w okresie zawieszenia działalności
str. 13  
3.
Brak czynności opodatkowanych a obowiązek złożenia deklaracji
str. 14  
4.
Papierowa czy elektroniczna wersja deklaracji?
str. 14  
5.
Sankcja w przypadku niezłożenia deklaracji VAT
str. 14  
6.
Wykreślenie z rejestru VAT podatnika nieskładającego deklaracji
str. 15  
V.
Kiedy nieodpłatne przekazanie towaru nie podlega opodatkowaniu VAT?
str. 15   
1.
Przekazanie towarów niezwiązane z działalnością gospodarczą
str. 17  
2.
Podstawa opodatkowania przy darowaniu towarów
str. 18  
VI.
Przedłużenie przez organ podatkowy terminu zwrotu bezpośredniego
str. 18   
VII.
Obrót krajowy na forum
1.
Błędny dokument sprzedaży
str. 20  
2.
Faktura za usługę najmu z płatnością z góry
str. 21  
3.
Kara umowna a VAT
str. 22  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Komunikat MF w sprawie wydawania paragonów kelnerskich zamiast fiskalnych
str. 23   
IX.
Kasy rejestrujące w wyjaśnieniach organu podatkowego
str. 24   
1.
Świadczenie usług fotograficznych
str. 24  
2.
Nieodpłatne przekazanie prezentów
str. 25  
3.
Sprzedaż towarów przez osoby niewidome
str. 26  
X.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej zaliczek otrzymywanych na poczet przyszłej sprzedaży
str. 27   
1.
Moment ujęcia zaliczki w kasie fiskalnej
str. 27  
2.
Określenie jednoznacznej nazwy na paragonie fiskalnym dokumentującym otrzymanie zaliczki
str. 28  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XI.
Kontrola funkcjonowania procedury zwrotu VAT podróżnym - wyrok NSA
str. 30   
1.
System TAX FREE
str. 30  
2.
Kontrola dokumentów przez organy celne
str. 30  
3.
Wymogi stawiane podmiotom dokonującym zwrotu podatku
str. 32  
4.
Obniżenie minimalnej wartość zakupów uprawniającej do otrzymania zwrotu od 1 sierpnia 2017 r.
str. 34  
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa towarów do innego państwa UE na rzecz podatnika posługującego się polskim numerem VAT UE
str. 34  
2.
Zwrot kosztów podróży związany z obsługą montażu nabytego urządzenia
str. 35  
3.
WDT towarów wywożonych w późniejszym terminie
str. 37  
4.
Data powstania obowiązku podatkowego w transakcji łańcuchowej
str. 39  
5.
Brak numeru NIP zagranicznego kontrahenta w ewidencji JPK
str. 41  
6.
Obowiązek podatkowy przy zakupie gazu od unijnego przedsiębiorcy
str. 42  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Wyrok TSUE w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe
str. 44   
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Termin złożenia zgłoszenia rejestracyjnego a prawo do odliczenia VAT
str. 47   
1.
Kto ma obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
str. 47  
2.
Termin odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
str. 48  
3.
Sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT
str. 49  
4.
Wykreślenie podatnika z rejestru
str. 50  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Wzór wniosku o zwrot akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej
str. 51   
1.
Jak wyliczyć kwotę zwrotu akcyzy?
str. 52  
2.
Wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
str. 53  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Nowe procedury całkowitego skażania alkoholu etylowego
str. 56   
1.
Procedury całkowitego skażenia obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.
str. 56  
2.
Kontrola celno-skarbowa czynności skażania alkoholu
str. 57  
3.
Obowiązek sporządzania protokołu skażenia alkoholu etylowego
str. 58  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Data otrzymania faktury elektronicznej
str. 59   
2.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku rozwiązania umowy przed jej zakończeniem
str. 60   
3.
Nieodpłatne świadczenie usług
str. 61   
4.
Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury
str. 62   
5.
Odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia usługi lokalizacji samochodu osobowego
str. 63   
6.
Sprzedaż gruntu rolnego przeznaczonego pod zabudowę
str. 64   
7.
Kontrakt menadżerski na gruncie ustawy o VAT
str. 65   
8.
Stawka VAT na usługi szkoleniowe
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
PV

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60