otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 16 (448) z dnia 20.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach
str. 4   
1.1.
Odpowiedzi Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
str. 4  
1.2.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów
str. 9  
2.
Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10
str. 11   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Zakup towarów z Chin z odprawą celną w innym niż Polska kraju unijnym
str. 12   
1.
Rozliczenie VAT od transakcji importu towarów z odprawą celną w kraju UE
str. 12  
2.
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych z Chin
str. 13  
II.
Nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego
str. 16   
1.
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
str. 16  
2.
Kwalifikacja ulepszenia w obcym środku trwałym do właściwej grupy KŚT oraz prezentacja ulepszenia w bilansie
str. 18  
3.
Ponowne ulepszenie obcego środka trwałego
str. 18  
4.
Sprzedaż ulepszenia w obcym środku trwałym
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
str. 20   
1.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego możliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 20  
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z rozliczeniem wyniku finansowego
str. 20  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej wycofanych z używania całkowicie zamortyzowanych środków trwałych
str. 25   
2.
Koszty wdrożenia nowego programu finansowego
str. 25   
3.
Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki i jego amortyzacja
str. 26   
4.
Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego kupionego w celu odsprzedaży
str. 29   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków wypłacanych przez pracodawcę w imieniu ZUS
str. 30   
1.
Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia dokonywane z wynagrodzeń za pracę
str. 30  
1.1.
Ewidencja księgowa potrąceń składkowo-podatkowych str. 31  
1.2.
Ewidencja księgowa potrąceń z tytułów egzekucyjnych, wykonawczych i innych str. 33  
2.
Należności potrącane z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Czy w związku z przekształceniem zespołu szkół w szkołę podstawową należy zamknąć i otworzyć księgi rachunkowe?
str. 37   
2.
Obligacje długoterminowe wyemitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - ewidencja i wycena
str. 38   
3.
Wypłata nauczycielom świadczenia urlopowego a klasyfikacja budżetowa
str. 42   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Różne okresy użytkowania części składowych, dodatkowych, peryferyjnych według KSR nr 11
str. 43   
1.
Amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych
str. 43  
2.
Likwidacja części składowej środka trwałego i odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej
str. 46  
3.
Ewidencja księgowa likwidacji części składowej oraz odłączenia i przełączenia części dodatkowej lub peryferyjnej
str. 49  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy nota obciążeniowa tytułem kaucji za opakowania zwrotne podlega ujęciu w księgach rachunkowych?
str. 53  
2.
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej
str. 53  
3.
Prowizja handlowa zapłacona w związku ze sprzedażą środka trwałego
str. 54  
4.
Wydatki poniesione na zakup wiązanek okolicznościowych
str. 54  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, uregulowanej gotówką
str. 55  
2.
Zróżnicowane metody ewidencji dla różnych grup składników aktywów obrotowych
str. 55  
3.
Rozliczenie transakcji sprzedaży regulowanych kartami płatniczymi
str. 56  
4.
Ewidencja księgowa niskocennych składników majątku otrzymanych w formie aportu
str. 57  
5.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych
str. 58  
6.
Zbycie udziałów w księgach rachunkowych spółki z o.o.
str. 59  
6.1.
Sprzedaż udziałów spółki z o.o. dokonana przez jednego ze wspólników na rzecz innego wspólnika str. 59  
6.2.
Sprzedaż przez spółkę z o.o. udziałów posiadanych w innej jednostce str. 60  
7.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku
str. 61  
8.
Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera
str. 62  
9.
Zakup nieruchomości wymagających remontu w celu dalszej odsprzedaży
str. 64  
10.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek a odroczony podatek dochodowy
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60