otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 24 (959) z dnia 20.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Sprzedaż samochodu rozliczanego "kilometrówką" jednak nie jest przychodem z działalności gospodarczej - sprostowanie KIS
str. 4   
2.
Czy wynajem auta pracownikom wyklucza pełne odliczenie VAT od związanych z nim wydatków? - wyrok NSA
str. 5   
3.
Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem programów motywacyjnych - informacja Szefa KAS
str. 7   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Projektowane zmiany dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego
str. 8   
2.
Zaktualizowano KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"
str. 8   
3.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
str. 9   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Zniszczenie składnika majątku w wyniku zdarzenia losowego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
str. 10   
1.1.
Zniszczenie środka trwałego i zakup nowego - rozliczenie na gruncie podatku dochodowego
str. 11  
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT zniszczenia/zakupu środka trwałego
str. 14  
1.3.
Wyksięgowanie zniszczonego środka trwałego i ewidencja księgowa zakupu nowego
str. 15  
2.
Ryczałty za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym - w świetle odpowiedzi MF i MRPiPS na pytania naszego Wydawnictwa
str. 16   
2.1.
Podstawa prawna wypłaty ryczałtów za noclegi kierowców w podróży zagranicznej po wyroku TK
str. 16  
2.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ryczałtu za nocleg
str. 17  
2.3.
Składki ZUS od ryczałtów za nocleg kierowców
str. 18  
2.4.
Wydatki na ryczałty za noclegi kierowców w kosztach podatkowych pracodawcy
str. 20  
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na ryczałt za nocleg
str. 21  
IV.

PODATEK VAT

1.
Zwolnienie z obowiązku uregulowania należności a ulga na złe długi - wyrok NSA
str. 22   
2.
Czy podatnik powinien być powiadomiony o wykreśleniu z rejestru VAT? - odpowiedź na interpelację poselską
str. 24   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przekwalifikowanie zakupionych materiałów na środek trwały a korekta deklaracji VAT
str. 25  
3.2.
Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej
str. 26  
3.3.
Sprzedaż towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT - korekta "in plus"
str. 28  
3.4.
Termin wystawienia faktury dla przedsiębiorcy - VAT i JPK
str. 30  
3.5.
Najem dodatkowych pomieszczeń stanowiących powierzchnię wspólną
str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Kara zapłacona z winy podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
str. 34   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników w kosztach pracodawcy
str. 35  
2.2.
Czy zawarta umowa to leasing operacyjny?
str. 36  
2.3.
Wspólnota mieszkaniowa w apartamentowcu a zwolnienie z CIT
str. 38  
2.4.
Dokumentacja cen transferowych w 2017 r. - czy wartość usług należy sumować?
str. 40  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Nagrody wydawane w akcjach promocyjnych a zwolnienie z PIT - wyrok WSA
str. 41   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą
str. 43  
2.2.
Prawo do korzystania z programu komputerowego a pobór podatku u źródła
str. 46  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Odsetki od kredytu udzielonego osobie fizycznej - jaki PIT należy złożyć?
str. 50  
3.2.
Zysk wypłacony w formie rzeczowej w spółce osobowej
str. 50  
3.3.
Wyposażenie sfinansowane ze środków otrzymanych z urzędu pracy
str. 51  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości przy najmie prywatnym - interpretacja KIS
str. 52   
2.
Rozliczenie nakładów na utworzenie strony internetowej
str. 53   
3.
Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności
str. 55   
4.
Niezamortyzowana wartość likwidowanego logo poprzedniego właściciela
str. 56   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
FP i FGŚP za pracownika wykonującego pracę przez część miesiąca
str. 57   
2.
ZUS od umowy zlecenia wykonywanej na rzecz komandytariusza
str. 58   
3.
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
str. 60   
4.
Roszczenie o wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem może ulec przedawnieniu
str. 60   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Odprawa pieniężna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
str. 61   
2.
Woda mineralna dla zleceniobiorców w czasie upałów
str. 63   
3.
Potrącenie kosztów uszkodzenia komputera przez nielegalne oprogramowanie
str. 64   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Rozliczenie rozchodu zapasów wycenianych według stałych cen ewidencyjnych
str. 65   
2.
Rozliczenie rozrachunków na podstawie kompensaty
str. 68   
3.
Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim
str. 69   
4.
Ewidencja umorzenia zakupionych certyfikatów inwestycyjnych
str. 70   
5.
Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.
str. 73   
6.
Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60