otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 92.179
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 23 (958) z dnia 10.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Sprzedaż pojazdu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
2.
Sprzedaż nowej elektroniki w procedurze VAT-marża - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Prawo do jednorazowej amortyzacji nie tylko dla małych i rozpoczynających działalność - zmiana ustaw o PIT i CIT
str. 6   
2.
Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Wpłaty na poczet przyszłej sprzedaży - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u sprzedawcy
str. 8   
1.1.
Otrzymanie zaliczki a obowiązek wykazania VAT należnego
str. 8  
1.2.
Czy otrzymując wpłatę na poczet przyszłej sprzedaży należy wykazać przychód podatkowy?
str. 10  
1.3.
Ujęcie otrzymanej wpłaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
str. 12  
2.
Zorganizowanie programu lojalnościowego z nagrodami - podatki i ewidencja księgowa
str. 13   
2.1.
Rozliczenie organizacji programu lojalnościowego dla celów VAT
str. 13  
2.2.
Wydatki na nagrody a koszty podatkowe u organizatora
str. 15  
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w ramach usługi organizacji programu lojalnościowego
str. 16  
IV.

PODATEK VAT

1.
Czy w 2018 r. stawki VAT zostaną obniżone?
str. 17   
2.
Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym
str. 18   
3.
Usługi budowlane a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT - wybrane interpretacje indywidualne
str. 20   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Przywrócenie kontrahentowi statusu czynnego podatnika VAT a prawo do odliczenia VAT
str. 21  
4.2.
Usługa na nieruchomości położonej w Polsce dla kontrahenta z innego kraju UE a VAT
str. 23  
4.3.
Nabycie produktów rolnych - dokumentowanie i ujęcie w ewidencji VAT oraz JPK_VAT
str. 24  
4.4.
Świadczenie usług drogowego transportu pasażerskiego
str. 27  
4.5.
Rozliczenie podatków od energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych
str. 28  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja KIS
str. 31   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura w euro zapłacona przez kontrahenta w złotówkach
str. 33  
2.2.
Kopia certyfikatu rezydencji potwierdzona przez notariusza a podatek u źródła
str. 34  
2.3.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego a ujęcie należności nieściągalnej w kosztach podatkowych
str. 37  
2.4.
Czy zwrot składek na ubezpieczenie AC stanowi przychód podatkowy u leasingodawcy?
str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez PIT - wyrok WSA
str. 40   
2.
Przychody z działalności rolniczej a PDOF - wyjaśnienia MF
str. 41   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej i jej wpływ na podatek dochodowy
str. 43  
3.2.
Polisa ubezpieczeniowa wykupiona dla pracownika
str. 44  
3.3.
Wpłaty na Fundusz Promocji a koszty podatkowe
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Przyjęcie indywidualnej stawki amortyzacyjnej jako zmiana metody amortyzacji - wyrok NSA
str. 47   
2.
Wycena nieruchomości według metody odtworzeniowej a zmiana wartości początkowej - interpretacja KIS
str. 48   
3.
Podział zysku w spółce z o.o. uzależniony od amortyzacji prac rozwojowych
str. 49   
4.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem przed 1 stycznia 2017 r., gdy powstało agio
str. 51   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Ubezpieczenia ze zlecenia dla osoby wykonującej umowę o dzieło
str. 52   
2.
Składka na Fundusz Pracy od wartości premii wypłaconej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim
str. 53   
3.
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego po utracie pracy przez jednego z rodziców
str. 54   
4.
Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby
str. 55   
5.
Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
str. 56   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Stałe miesięczne wynagrodzenie za część miesiąca dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze
str. 57   
2.
Wymierzanie pracownikom kar porządkowych
str. 59   
3.
Wymiar urlopu pracownika po obniżeniu wymiaru etatu
str. 60   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
str. 62   
2.
Czy wpłaty na PFRON stanowią koszt pracodawcy?
str. 65   
3.
Kiedy grupa kapitałowa może odstąpić od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
str. 68   
4.
Modernizacja części wspólnych budynku
str. 70   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 72  
5.2.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
str. 73  
5.3.
Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego
str. 74  
5.4.
Odpisanie należności przedawnionej w koszty
str. 75  
5.5.
Ewidencja ubezpieczenia firmowego majątku
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60