otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 92.179
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Wybrane przepisy z zakresu BHP. Stan prawny na 10 sierpnia 2017 r.

Dodatek nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
I.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

str. 3    
 
Dział I - Przepisy wstępne
str. 3   
 
Dział II - Obiekty budowlane i teren zakładu pracy
str. 5   
 
Dział III - Pomieszczenia pracy
 
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
str. 7  
 
Rozdział 2 - Oświetlenie
str. 10  
 
Rozdział 3 - Ogrzewanie i wentylacja
str. 11  
 
Dział IV - Procesy pracy
 
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
str. 12  
 
Rozdział 2 - Organizacja stanowisk pracy
str. 15  
 
Rozdział 3 - Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych
str. 16  
 
Rozdział 4 - Transport wewnętrzny i magazynowanie
str. 18  
 
Rozdział 5 - Ochrona przed hałasem
str. 20  
 
Rozdział 6 - Prace szczególnie niebezpieczne
str. 21  
 
Dział V - Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej
str. 29   
 
Dział VI - Przepisy przejściowe i końcowe
str. 29   
II.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

str. 53    
III.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym

str. 59    
 
Rozdział 1 - Przepisy ogólne
str. 59   
 
Rozdział 2 - Przepisy ogólne dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych
str. 61   
 
Rozdział 3 - Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika
str. 63   
 
Rozdział 4 - Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów
str. 64   
 
Rozdział 5 - Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych
str. 64   
 
Rozdział 6 - Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek
str. 65   
 
Rozdział 7 - Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic
str. 66   
 
Rozdział 8 - Przepisy końcowe
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60