otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 92.179
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 16 (442) z dnia 10.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Obliczanie wynagrodzeń za pracę i urlop - stanowiska MRPiPS
1.1.
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie "niepłatnej" absencji chorobowej
str. 4  
1.2.
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę
str. 5  
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe letniego wypoczynku dzieci pracowników
str. 6  
2.
Zaliczenie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconych przez płatnika świadczeń z FUS
str. 8  
3.
Rozszerzenie kręgu osób, za które będzie należna składka na FGŚP
str. 9  
4.
Nie zawsze praca na rzecz byłego pracodawcy wyklucza prawo przedsiębiorcy do opłacania składek na preferencyjnych warunkach
str. 10  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek od wartości bonów żywieniowych
str. 12  
2.
Czy oskładkować i opodatkować ekwiwalent za używanie własnego sprzętu przez telepracownika?
str. 14  
3.
Wartość udostępnionego członkowi zarządu samochodu służbowego do celów prywatnych w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Kiedy premia zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
str. 17  
2.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie sposobu wynagradzania
str. 18  
3.
Obliczanie zasiłku opiekuńczego dla osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego
str. 20  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rezygnacja z zasiłku chorobowego przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
str. 21  
2.
Wypłata zasiłku dla zleceniobiorcy, z którym zawarto kolejną umowę zlecenia
str. 23  
3.
Zasiłek chorobowy po ustaniu pracowniczego ubezpieczenia w razie prowadzenia działalności
str. 24  
V.
Emerytury i renty
1.
Ustalenie kapitału początkowego
str. 26  
1.1.
Potwierdzenie okresów zatrudnienia na podstawie dokumentów otrzymanych z archiwum str. 26  
1.2.
Przeliczenie kapitału początkowego przed przyznaniem emerytury str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Termin przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia oraz jej treść
str. 29  
2.
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
str. 30  
3.
Łączenie funkcji prezesa zarządu spółki komunalnej z zatrudnieniem na innym stanowisku
str. 31  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wystąpienie godzin nadliczbowych w razie wykorzystywania przerwy na karmienie dziecka piersią
str. 34  
2.
Rozliczenie czasu pracy w zagranicznej podróży służbowej
str. 35  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za urlop i odprawa emerytalna po utracie prawa do jednego ze stałych składników płacy
str. 37  
2.
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
str. 38  
3.
Dodatki stażowy i za pracę w nocy w wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe
str. 40  
4.
Sposób ustalania nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi/pracownikowi KAS
str. 41  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Weryfikacja uprawnień urlopowych po przedłożeniu dodatkowych dokumentów
str. 43  
2.
Udzielenie pracownikowi-ojcu dziecka urlopu tzw. okolicznościowego i urlopu ojcowskiego
str. 45  
3.
Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów wypoczynku w razie decyzji pracodawcy o przesunięciu urlopu
str. 46  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Świadectwo pracy w związku z wygaśnięciem stosunku pracy z powodu podjęcia zawodowej służby wojskowej
str. 48  
2.
Termin złożenia przez pracownika wniosku o opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat
str. 49  
3.
Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego
str. 50  
4.
Zawarcie umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń
str. 52  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zatrudnienie przy komputerze pracownicy w ciąży
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wątpliwości związane z opłacaniem składek na Fundusz Pracy i FGŚP
str. 55  
2.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty rodzinnej
str. 56  
3.
Zliczanie dni choroby do jednego okresu zasiłkowego
str. 57  
4.
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 58  
5.
Obniżenie wymiaru czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego
str. 58  
6.
Rozliczenie wydatków z tytułu zagranicznej podróży służbowej
str. 59  
7.
Wyłączenie osób zatrudnionych na okres próbny z kręgu uprawnionych do korzystania z ZFŚS
str. 60  
XIII.
Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października br.
str. 61   
1.
Zasady ochrony przedemerytalnej
str. 61  
2.
Czas trwania ochrony przedemerytalnej
str. 62  
3.
Ustalanie okresu ochronnego w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r.
str. 63  
4.
Ustalanie okresu ochronnego w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.
str. 63  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Najniższe wynagrodzenie tzw. białego personelu podmiotów leczniczych
str. 66   
2.
Termin złożenia wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego przedsiębiorcy - informacja PFRON
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60