otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Dodatek Nr 11 do Poradnika VAT   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści

Deklaracje i zapłata podatku VAT

Dodatek nr 11 do Poradnika VAT

pokaż fragmenty artykułów
I.

DEFINICJA DEKLARACJI PODATKOWEJ

str. 3    
II.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POPRAWNE SPORZĄDZENIE DEKLARACJI

str. 3    
III.

PEŁNOMOCNIK JAKO PODMIOT SKŁADAJĄCY I PODPISUJĄCY DEKLARACJE VAT

str. 4    
1.
Pełnomocnictwo ogólne
str. 5   
2.
Na czym polega pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń?
str. 5   
3.
Odpowiedzialność pełnomocnika w świetle przepisów ustawy o VAT
str. 6   
IV.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORGANU PODATKOWEGO W SPRAWIE ROZLICZEŃ PODATKU VAT

str. 7    
V.

RODZAJE DEKLARACJI VAT I TERMINY ICH SKŁADANIA

str. 8    
1.
Deklaracje składane za okresy miesięczne
str. 9   
1.1.
Deklaracja składana przez czynnych podatników VAT - VAT-7
str. 9  
1.2.
Deklaracja składana przez podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT - VAT-8
str. 14  
1.3.
Import usług i nabycie towarów na terytorium kraju - deklaracja VAT-9M
str. 15  
1.4.
Deklaracja składana przez podatników świadczących usługi taksówkowe opodatkowane na zasadzie ryczałtu - VAT-12
str. 16  
1.5.
Deklaracja składana przez przedstawiciela podatkowego - VAT-13
str. 16  
2.
Deklaracje VAT składane za okresy kwartalne
str. 17   
2.1.
Kwartalne deklaracje składane przez małych podatników - VAT-7K
str. 17  
2.2.
Wyłączenia z możliwości kwartalnego rozliczania VAT
str. 18  
3.
Wewnątrzwspólnotowy obrót środkami transportu
str. 19   
3.1.
Deklaracja składana w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - VAT-10
str. 19  
3.2.
Deklaracja składana w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy - VAT-11
str. 20  
4.
Deklaracja importowa - VAT-IM/VAT-IM/A
str. 21   
5.
Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14
str. 21   
6.
Deklaracje składane w ramach stosowania procedury MOSS - VIU-D, VIN-D
str. 21   
7.
Deklaracje składane drogą elektroniczną
str. 22   
VI.

ODROCZENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI VAT I ZAPŁATY PODATKU

1.
Skutki niezłożenia deklaracji VAT
str. 23   
2.
Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT
str. 24   
VII.

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE ALBO NADWYŻKA PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM

1.
Zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji VAT
str. 26   
2.
Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
str. 27   
3.
Termin zwrotu przy braku czynności opodatkowanych
str. 27   
4.
Przyspieszony termin zwrotu na wniosek podatnika
str. 28   
5.
Weryfikacja zasadności zwrotu przez organ podatkowy
str. 29   
6.
Zobowiązania w innych podatkach a zwrot VAT
str. 30   
VIII.

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PRZY BŁĘDNYM ROZLICZENIU VAT

1.
Sankcje z tytułu nierzetelnego rozliczania podatku VAT
str. 31   
2.
Ustawowe wyłączenia ze stosowania sankcji
str. 33   
IX.

ZASADY KORYGOWANIA DEKLARACJI VAT

1.
Podmioty uprawnione i obowiązane do złożenia korekty deklaracji VAT
str. 34   
2.
Dobrowolna korekta deklaracji VAT a obniżone odsetki od zaległości
str. 35   
3.
Wpływ korekty deklaracji na wysokość sankcji w VAT
str. 35   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60