otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 15 (447) z dnia 1.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Jaki kurs waluty stosować dla celów podatku dochodowego?
str. 4   
1.1.
Przeliczanie przychodów
str. 4  
1.2.
Wycena kosztów
str. 5  
1.3.
Korekta przychodów lub kosztów
str. 7  
1.4.
Rozliczanie zagranicznych delegacji
str. 8  
1.5.
Przychód zagranicznego kontrahenta
str. 9  
1.6.
Transakcje realizowane poprzez system płatności PayPal
str. 10  
1.7.
Kompensata zobowiązań i należności
str. 11  
2.
Odpowiedzi resortu finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego "kilometrówką" to przychód z działalności gospodarczej
str. 12  
2.2.
Uwzględnianie różnic remanentowych przy obliczaniu zaliczki przez podatników likwidujących działalność
str. 13  
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Limitowanie transakcji rozliczanych gotówkowo
str. 14   
1.1.
Przedsiębiorcy przyjmujący płatności gotówkowe
str. 14  
1.2.
Udzielanie/spłacanie pożyczek
str. 14  
2.
Podatek od nieruchomości jako koszt działalności gospodarczej
str. 15   
2.1.
Uwagi ogólne
str. 15  
2.2.
Podatek jako koszt uzyskania przychodów
str. 17  
2.3.
Ewidencja w księgach
str. 19  
3.
Przychód podatkowy powstaje po stronie otrzymującego, a nie dającego świadczenie
str. 20   
4.
Rozliczenie w kosztach podatkowych zaliczki na poczet wydatków z tytułu egzekucji prowadzonej przez komornika
str. 21   
5.
Wydatki związane z zawarciem umowy spółki osobowej
str. 23   
6.
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu jako koszt podatkowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 24   
7.
Odsetki z tytułu odstąpienia od realizacji nieopłacalnej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów - wyrok NSA
str. 25   
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Świadczenia na rzecz zarządzającego przedsiębiorstwem
1.1.
Udostępnienie firmowych składników majątku
str. 27  
1.2.
Wypłacenie należności z tytułu podróży służbowej
str. 28  
2.
Rozliczenie dofinansowania do wycieczki członka rady nadzorczej
str. 30   
3.
Opodatkowanie nagród otrzymanych przez zagranicznych zawodników za wyniki w zawodach sportowych w Polsce
str. 32   
3.1.
Kwestia obowiązku podatkowego w Polsce
str. 32  
3.2.
Nagrody wygrane w zawodach sportowych w świetle ustawy o PIT
str. 33  
3.3.
Obowiązki organizatora zawodów sportowych jako płatnika PIT
str. 34  
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Czy amortyzacja pojazdów, narzędzi i maszyn powinna podwyższać wartość początkową wytworzonych środków trwałych?
str. 35   
2.
Koszty z tytułu amortyzacji w miesiącu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
str. 36   
3.
Czy łącznik między halą a budynkiem produkcyjnym może być samodzielnym środkiem trwałym?
str. 37   
4.
Wartość początkowa - interpretacje organów podatkowych
4.1.
Wynagrodzenia osób pełniących nadzór nad pracownikami zaangażowanymi w proces wytworzenia środka trwałego
str. 38  
4.2.
Wydatki na podwyższenie terenu przeznaczonego pod budowę
str. 39  
4.3.
Środki trwałe wniesione do spółki w ramach wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 40  
4.4.
Składniki majątku nabyte w związku z likwidacją zagranicznej firmy
str. 41  
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Przejęcie samochodów w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego
str. 42   
1.1.
Kwalifikacja umowy po dokonaniu cesji
str. 42  
1.2.
Rozliczenie odstępnego
str. 43  
2.
Zmiana przeznaczenia towaru handlowego
str. 43   
2.1.
Ujęcie w księdze
str. 43  
2.2.
Przekwalifikowanie na środek trwały/wyposażenie
str. 44  
2.3.
Zużycie na potrzeby własne (osobiste)
str. 44  
2.4.
Darowizna
str. 45  
3.
Odszkodowanie z tytułu zakazu działalności konkurencyjnej w kosztach uzyskania przychodów
str. 46   
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Spółki zarejestrowane za granicą, ale zarządzane z terytorium Polski
str. 48   
1.1.
Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową
str. 48  
1.2.
Miejsce zarządu a zakres obowiązku podatkowego
str. 48  
2.
Odsetki przekazywane zagranicznemu kontrahentowi w związku z odroczeniem płatności
str. 50   
3.
Sposób rozliczania podatku w Polsce zależy od zapłaty podatku w drugim państwie - interpretacja Ministra Finansów
str. 51   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przed zbyciem nieruchomości
str. 53   
2.
Limit zwolnienia dla świadczeń finansowanych z ZFŚS
str. 55   
2.1.
Świadczenia pracownicze
str. 55  
2.2.
Świadczenia dla emerytów/rencistów
str. 55  
2.3.
Przejście na emeryturę/rentę i ponowne zatrudnienie
str. 56  
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Podatkowe konsekwencje likwidacji firmy
1.1.
Zamknięcie działalności przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem
str. 58  
1.2.
Odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu pozostałego po  likwidacji działalności
str. 59  
2.
Aport do spółki a dokumentacja podatkowa
str. 59   
3.
Nabycie w spadku udziału w nieruchomości objętej uprzednio wspólnością majątkową - uchwała NSA
str. 61   
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Czynsz najmu opłacony "z góry"
str. 63   
2.
Napoje na potrzeby sekretariatu
str. 63   
3.
Koszty korygowane na bieżąco
str. 64   
4.
Rozliczanie kosztów zakupu telefonu gdy umowa zawarta z operatorem sieci przekracza rok
str. 64   
5.
Opodatkowanie dochodów ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej
str. 65   
6.
Podwyższone koszty przy zwrocie wydatków na dojazdy do pracy
str. 66   
7.
Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego
str. 66   
8.
Wybór podatku liniowego przy usługach na rzecz byłego pracodawcy
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60