otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 14 (446) z dnia 20.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych
str. 4   
1.1.
Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego - kryterium podmiotowe
str. 4  
1.2.
Kontrahent z raju podatkowego
str. 5  
1.3.
Spółka osobowa
str. 6  
1.4.
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą
str. 7  
1.5.
Transakcje i inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym
str. 7  
1.6.
Zakres obowiązków dokumentacyjnych
str. 10  
2.
Nagroda z udziału w sprzedaży premiowej przekazana pracownikowi - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 12   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Nowe wzory formularzy CIT
str. 14   
2.
Opublikowano wzory uproszczonych sprawozdań dołączanych do zeznań podatkowych
str. 14   
3.
Zaniechanie poboru CIT od dochodów uzyskanych w ramach wsparcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
str. 15   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Ograniczenia w kosztach podatkowych ze względu na wartość jednorazowej transakcji
1.1.
Zaliczka na poczet dostawy towaru
str. 16  
1.2.
Faktura zbiorcza
str. 17  
2.
Organy podatkowe zmieniają zdanie na temat rozliczania wstępnej opłaty leasingowej
str. 18   
3.
Świadczenie wspólnika na rzecz spółki - skutki podatkowe
str. 20   
4.
Wydatek z tytułu opłacenia abonamentu RTV
str. 21   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego CIT
5.1.
Wynagrodzenia na rzecz członków zarządu
str. 23  
5.2.
Kursy walut do przeliczenia zobowiązania
str. 23  
5.3.
Rozliczenie kosztów używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
str. 24  
5.4.
Podatkowe różnice kursowe
str. 24  
5.5.
Nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki
str. 25  
6.
Z interpretacji indywidualnych organów podatkowych
6.1.
Korekta VAT należnego a korekta kosztów
str. 26  
6.2.
Przychód z usług pośrednictwa
str. 27  
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Czy powstaje przychód do opodatkowania, gdy za ubezpieczonego składki ZUS finansuje płatnik?
str. 28   
2.
Podatek i składki ZUS od dopłaty do letniego wypoczynku
str. 30   
3.
Rozliczenie podatkowo-składkowe nienależnie opłaconych składek ZUS
str. 32   
4.
Udział pracownika w wycieczce integracyjnej nie skutkuje powstaniem przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 33   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji zabudowy a wartość początkowa środka trwałego
str. 35   
2.
Amortyzacja budynku częściowo oddanego w najem
str. 36   
3.
Samodzielne ustalanie przez podatnika wartości początkowej nabytego środka trwałego
str. 37   
4.
Moment korekty kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 38   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Zagraniczna podróż służbowa pracownika
str. 40   
1.1.
Rozliczenie kosztów podróży
str. 40  
1.2.
Podatkowa wycena kosztów wyrażonych w walucie obcej
str. 40  
2.
Wykup przez przedsiębiorcę leasingowanego samochodu
str. 42   
3.
Rozliczenie przez przedsiębiorcę usług świadczonych za granicą
str. 43   
4.
Ewidencja opakowań w podatkowej księdze
str. 45   
4.1.
Klasyfikacja opakowań
str. 45  
4.2.
Skutki podatkowe
str. 46  
4.3.
Ujęcie w księdze
str. 47  
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia zawartymi z obcokrajowcami
str. 48   
1.1.
Certyfikat rezydencji przedłożony polskiemu zleceniodawcy
str. 48  
1.2.
Brak certyfikatu rezydencji
str. 49  
2.
Płatność za bilety wstępu na targi dokonywana na rzecz zagranicznego podmiotu a podatek u źródła
str. 52   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Kiedy wynajem pokoi gościnnych nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego?
str. 53   
2.
Potwierdzenie prawa do odliczenia wydatków na leki - odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską
str. 54   
3.
Zagraniczne dochody rodzica wliczane do limitu warunkującego ulgę na dziecko - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 55   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Działalność pomocnicza w stosunku do działalności podstawowej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
str. 57   
2.
Koszty związane z obchodami jubileuszu
str. 59   
3.
NSA dopuszcza preferencyjne rozliczenie dochodu przez oboje rozwiedzionych rodziców samotnie wychowujących dzieci
str. 61   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Świadczenia na rzecz menedżera
str. 63   
2.
Bilety wstępu na targi branżowe - moment potrącenia kosztu
str. 63   
3.
Opłata za udzielenie leasingodawcy informacji o użytkowniku pojazdu
str. 64   
4.
Czy po ustaniu w trakcie roku prawa do renty istnieje możliwość złożenia oświadczenia PIT-2?
str. 65   
5.
Zaliczenie do kosztów podatkowych wynagrodzenia członka rodziny
str. 65   
6.
Wydatki na zakup firmowego sprzętu
str. 66   
XI.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60