otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 20 (955) z dnia 10.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT i JPK_VAT
str. 4  
1.2.
Nagroda w sprzedaży premiowej przekazana pracownikowi
str. 5  
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
Korekta oraz wysyłanie kilku plików JPK_VAT
str. 7  
2.2.
Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych
str. 8  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT
str. 8   
2.
Nowe wzory deklaracji, zeznań itp. dla celów CIT i PIT
str. 9   
3.
Projektowane zmiany w ustawie o VAT odrzucone przez Sejm
str. 10   
4.
Składka na FGŚP obowiązkowa też za pracownika spokrewnionego z pracodawcą
str. 10   
5.
Zmiana limitu zakupów dla TAX FREE
str. 11   
6.
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie przesyłania pełnomocnictw
str. 11   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Samochód udostępniony członkowi zarządu spółki kapitałowej - podatki i ewidencja księgowa
str. 11   
1.1.
Przychód z tytułu świadczeń otrzymanych od spółki
str. 12  
1.2.
Udostępnienie samochodu członkowi zarządu - VAT i CIT
str. 14  
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na samochód udostępniony członkowi zarządu
str. 16  
2.
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
str. 17   
2.1.
Przekazanie nieruchomości na cele osobiste przedsiębiorcy a VAT
str. 17  
2.2.
Wycofanie nieruchomości z firmy - podatek dochodowy
str. 19  
2.3.
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z firmy
str. 21  
IV.

PODATEK VAT

1.
MF planuje opracowanie wytycznych dotyczących weryfikacji kontrahentów - odpowiedzi na interpelacje poselskie
str. 22   
2.
Ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej - wybrane orzeczenia NSA
str. 24   
2.1.
Protokolarny odbiór prac budowlanych
str. 25  
2.2.
Dzień otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku
str. 26  
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przechowywanie faktur sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej
str. 27  
3.2.
Odliczenie VAT, gdy faktura zawiera błędy ilościowe i w cenie towaru
str. 28  
3.3.
Nabycie towaru w UE przez podatnika zwolnionego z VAT
str. 30  
3.4.
Odliczanie VAT od zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną
str. 31  
3.5.
Usługi zarządzania nieruchomościami a VAT
str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Zakup towarów za gotówkę a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
str. 34   
2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
str. 36   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny korekty przychodu podatkowego
str. 37  
3.2.
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny a koszty podatkowe kredytobiorcy
str. 38  
3.3.
Spółka komandytowa oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego
str. 40  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy bez PIT - wyrok NSA
str. 42   
2.
Wydatki dotyczące przychodów zwolnionych od podatku - interpretacja indywidualna
str. 44   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Woda, owoce i warzywa dla pracowników a PIT
str. 45  
3.2.
Niewykorzystane środki ZFŚS po rezygnacji z jego tworzenia
str. 46  
3.3.
Towary z "wystawki" - sposób dokumentowania, ewidencjonowania i wyceny
str. 48  
3.4.
Różna działalność a stawka ryczałtu ewidencjonowanego
str. 49  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Rozliczenie wynagrodzeń osób pełniących nadzór nad oddelegowanymi pracownikami - interpretacja indywidualna
str. 51   
2.
Koszty poniesione w związku zakupem gruntu oraz VAT naliczony dotyczący usług notarialnych
str. 52   
3.
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego nabytego na podstawie umowy leasingu finansowego
str. 53   
4.
Ekspozycja reklamowa własnych produktów - środki trwałe czy zapasy?
str. 54   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Pracownik na urlopie wychowawczym w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
str. 56   
2.
Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
str. 57   
3.
Uzupełnianie premii kwartalnej uwzględnianej w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
str. 59   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Dokonanie wypowiedzenia przed rozpoczęciem okresu ochronnego
str. 60   
2.
Zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownicy na urlopie wychowawczym
str. 61   
3.
Stawka godzinowa dla zleceniobiorcy wynagradzanego akordowo lub ryczałtem
str. 62   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
str. 64   
2.
Rozliczenie otrzymania aportu w związku z wydaniem nowych akcji - ewidencja i skutki podatkowe
str. 65   
3.
Rozrachunki z komornikiem z tytułu zapłaconych zaliczek
str. 69   
4.
Czy bezwartościowe udziały spółki nieprowadzącej działalności mogą zostać usunięte z ksiąg rachunkowych?
str. 71   
5.
Środki trwałe według KSR nr 11 - wybrane problemy
str. 73   
DARMOWE PROGRAMY
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60