otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 13 (445) z dnia 10.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT - komunikat MF
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT - odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje poselskie
str. 5   
III.
Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w pytaniach Czytelników
str. 7   
1.
Termin rozliczenia VAT z faktury za usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia
str. 7  
2.
Zwrot bezpośredni VAT w związku z nabyciem usługi budowlanej
str. 8  
3.
Nabycie usługi budowlanej we własnym imieniu i swoją rzecz
str. 9  
4.
Czy status inwestora decyduje o odwrotnym obciążeniu u podwykonawcy?
str. 10  
5.
Wykonywanie pokryć dachowych przez podwykonawcę
str. 11  
6.
Roboty betoniarskie - jak wystawić fakturę?
str. 11  
IV.
Zasady dokonywania klasyfikacji statystycznej sprzedawanego towaru (usługi) - wyrok WSA
str. 12   
1.
Wpływ klasyfikacji statystycznej na wysokość stawki VAT
str. 12  
2.
Czy organ podatkowy powinien oceniać poprawność klasyfikacji statystycznej wyrobu?
str. 13  
V.
VAT w budownictwie mieszkaniowym
str. 15   
1.
Dostawa budynku mieszkalnego wraz z przyłączami, zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem
str. 16  
2.
Usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynku
str. 18  
3.
Stawka VAT na sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym
str. 18  
VI.
Prawa i obowiązki podatnika likwidującego działalność gospodarczą
str. 19   
1.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
str. 19  
2.
Rozliczenie podatku VAT za ostatni miesiąc (kwartał) prowadzenia działalności
str. 20  
3.
Obowiązek złożenia formularza VAT-Z
str. 21  
4.
Samochód firmowy a likwidacja działalności
str. 21  
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Spóźniona zapłata rolnikowi a prawo do odliczenia VAT
str. 22  
2.
Klasyfikacja usług objętych odwrotnym obciążeniem
str. 23  
3.
Odliczenie VAT przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
str. 24  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Paragon fiskalny jako faktura uproszczona
str. 25   
1.
Sprzedaż dokumentowana fakturą uproszczoną
str. 25  
2.
Zakres danych objętych paragonem fiskalnym
str. 26  
3.
Żądanie wydania paragonu z NIP nabywcy
str. 27  
IX.
Kasa fiskalna w szkole
1.
Sprzedaż usług stołówkowych
str. 28  
2.
Usługi zakwaterowania w internacie szkoły
str. 30  
3.
Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw
str. 31  
4.
Świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez firmę zewnętrzną
str. 32  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Rozliczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce przez podatników zwolnionych z VAT
str. 33   
1.
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania
str. 33  
2.
Określenie miejsca opodatkowania usług i statusu podatkowego nabywcy
str. 33  
3.
Weryfikacja zagranicznego kontrahenta
str. 34  
4.
Obowiązki w zakresie dokumentowania i deklarowania czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce
str. 36  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup usług telekomunikacyjnych od zagranicznej firmy zarejestrowanej w Polsce
str. 37  
2.
Dostawa towarów z zagranicznych magazynów
str. 38  
3.
Wywóz do innego państwa towarów, które nie powrócą na terytorium kraju
str. 40  
4.
Podstawa opodatkowania importu usług a podatek u źródła
str. 42  
5.
Termin odliczenia podatku VAT z tytułu WNT
str. 43  
6.
Zakup złomu na terytorium kraju od zagranicznego podatnika
str. 44  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Jak spółka cywilna może rozliczyć nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym?
str. 47   
1.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego przez spółkę cywilną
str. 47  
2.
Kiedy spółka składa wniosek o zwrot VAT?
str. 47  
3.
Zwrot bezpośredni a zaległości i zobowiązania spółki i wspólników
str. 49  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Ustawowe wyłączenia i ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego
str. 50   
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Wzór faktury dokumentującej sprzedaż samochodu w systemie marży
str. 54   
1.
Warunki do zastosowania procedury VAT marża w świetle ustawy o VAT
str. 54  
2.
Dokumentowanie sprzedaży towarów używanych
str. 55  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Obowiązki sprzedawcy alkoholu etylowego całkowicie skażonego
str. 57   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Rabat podstawą do obniżenia obrotu
str. 60   
2.
Rozliczenie przez nabywcę rabatu dotyczącego transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
str. 61   
3.
Termin odliczenia VAT z faktury korygującej
str. 63   
4.
Obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury w przypadku dostawy prasy
str. 64   
5.
Stawka VAT na sprzedaż napojów w ramach usługi gastronomicznej
str. 66   
6.
Obciążenie kontrahentów kosztem opłaty środowiskowej
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60