otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 18 (953) z dnia 20.06.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie korekty amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji
str. 4   
2.
Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B + R - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana
str. 6   
2.
Opublikowano nowe wzory dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia
str. 7   
3.
Ogłoszono jednolite teksty aktów prawnych
str. 7   
4.
Rządowy projekt korzystnych zmian w amortyzacji środków trwałych
str. 7   
5.
Podpisano Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Zakup samochodu za granicą - podatki i ewidencja księgowa
str. 8   
1.1.
Rozliczenie zakupu samochodu dla celów VAT
str. 8  
1.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup samochodu
str. 12  
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup samochodu
str. 14  
2.
Darowizna udziałów spółki osobowej
str. 15   
2.1.
Kodeksowe regulacje dotyczące darowizny udziałów spółki osobowej
str. 15  
2.2.
Darowizna udziałów spółki osobowej - rozliczenie podatkowe u darczyńcy
str. 16  
2.3.
Skutki podatkowe u otrzymującego udziały w darowiźnie
str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.
Sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne a VAT - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 19   
2.
Niższa stawka VAT na e-booki - zgoda Parlamentu Europejskiego
str. 20   
3.
Czy organ podatkowy powinien dokonywać oceny klasyfikacji PKWiU? - wyrok WSA
str. 20   
4.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
4.1.
System zwrotu VAT podróżnym - TAX FREE
str. 22  
4.2.
Dokumentowanie transakcji, w której uczestniczy JST
str. 24  
5.
Obowiązek podpisywania faktur
str. 24   
6.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
6.1.
Moment otrzymania faktury - termin odliczenia VAT
str. 26  
6.2.
Wznowienie zawieszonej działalności a VAT
str. 27  
6.3.
Kompensata należności a prawo do przyspieszonego zwrotu VAT
str. 28  
6.4.
Odwrotne obciążenie usług budowlanych
str. 29  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
str. 30   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki kwartalne, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
str. 32  
2.2.
Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe
str. 33  
2.3.
Przychód podatnika CIT ze sprzedaży mieszkania
str. 35  
2.4.
Jakie zdarzenia z udziałem podmiotów powiązanych objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym?
str. 36  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Zaliczki na PIT za ostatni miesiąc (kwartał) wpłacone po terminie - wyrok WSA
str. 37   
2.
Przychody z działalności wykonywanej osobiście czy z działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna
str. 39   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ujęcie kosztów wyposażenia w PKPiR
str. 41  
3.2.
Sfinansowanie szkolenia kontrahentowi - skutki w PIT
str. 43  
3.3.
Koszty uzyskania przychodów z najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej
str. 44  
3.4.
Powstanie utworu warunkiem stosowania 50% kosztów podatkowych
str. 45  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Amortyzacja podczas remontu środka trwałego
str. 46   
2.
Zakup i montaż klimatyzatora samochodowego
str. 47   
3.
Część budowlana urządzenia technicznego - amortyzacja łączna, czy odrębna?
str. 48   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Interpelacje poselskie dotyczące ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i Ordynacji podatkowej
1.1.
Zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej
str. 49  
1.2.
Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników
str. 50  
2.
Prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej
str. 51   
3.
Czy wzrost zatrudnienia w 2017 r. ma wpływ na obowiązek przesyłania JPK_VAT?
str. 55   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zmiany w składkach ZUS obowiązujące od czerwca 2017 r.
str. 56   
2.
Urlop bezpłatny w ZUS RSA
str. 58   
3.
Obliczanie świadczenia chorobowego, gdy pracownik w okresach absencji zachowuje prawo do dodatku
str. 59   
X.

PRAWO PRACY

1.
Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej na zwolnieniu lekarskim
str. 60   
2.
Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego przez młodocianego
str. 61   
3.
Przerwanie urlopu przez chorobę a prawo do wypłaconej dopłaty urlopowej
str. 62   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.
str. 63   
2.
Zakup w ramach WNT w księgach rachunkowych
str. 66   
3.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.
str. 68   
4.
Odsetki od pożyczek na budowę mieszkań na sprzedaż
str. 69   
5.
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
str. 70   
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Odzyskanie w 2017 r. należności objętej odpisem aktualizującym
str. 72  
6.2.
Czy stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej muszą składać sprawozdania finansowe do KRS?
str. 73  
6.3.
Ujemne saldo na rachunku bieżącym
str. 73  
6.4.
Otrzymanie dywidendy za 2016 r.
str. 74  
6.5.
Zapłata zobowiązania w walucie obcej z rachunku złotówkowego
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60