otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 12 (438) z dnia 10.06.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Pracodawco, do 30 czerwca br. wystaw świadectwa pracy za zakończone okresy umów terminowych
str. 4   
2.
Od 1 czerwca 2017 r. nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy
str. 7   
3.
Wymiar urlopu niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu - stanowisko resortu pracy
str. 8   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Co nowego w opłacaniu składek ZUS?
str. 9  
1.1.
Rozszerzenie definicji płatnika składek str. 9  
1.2.
Rozliczenie składek w razie zmiany podmiotu zobowiązanego do opłacania składek str. 10  
1.3.
Wprowadzenie numeru rachunku składkowego str. 11  
1.4.
Obniżona stopa procentowa odsetek za zwłokę nie dla zaległości składkowych str. 12  
1.5.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek i inne zmiany str. 12  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie kart paliwowych z limitem tankowania
str. 14  
2.
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
str. 15  
3.
Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 20  
2.
Wynagrodzenie chorobowe gdy za wcześniejszy okres pracownik utracił prawo do tego świadczenia
str. 22  
3.
Zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie
str. 23  
4.
Podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku do kwoty najniższej po zmianie etatu w trakcie choroby
str. 24  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata zasiłku w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika
str. 26  
2.
Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
str. 27  
V.
Emerytury i renty
1.
Emerytura "z urzędu" zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy po zmianach od 1 października 2017 r.
str. 28  
2.
Ustalenie kapitału początkowego dla kobiety przebywającej na urlopie wychowawczym
str. 30  
3.
Uprawnienia emerytalne nauczycieli w związku z wprowadzaną reformą edukacji - informacja ZUS
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie warunków pracy pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, pracującemu w obniżonym wymiarze
str. 33  
2.
Odmowa pracodawcy w sprawie przyjęcia złożonego przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę
str. 35  
3.
Rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem, który uzyskał kolejne zezwolenie na pracę w Polsce
str. 36  
4.
Wypowiedzenie umowy pracownikowi posiadającemu przydział kryzysowy w Narodowych Siłach Rezerwy
str. 39  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zastosowanie ruchomego czasu pracy
str. 40  
2.
Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców
str. 41  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie wynagrodzenia za dyżur, nadgodziny dobowe oraz pracę w dniu wolnym
str. 44  
2.
Stawka za godzinę nadliczbową z niskiej płacy zasadniczej
str. 46  
3.
Wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za urlop w razie rozwiązania stosunku pracy w pierwszym dniu miesiąca
str. 48  
4.
Wynagrodzenie za czas przerwy w pracy spowodowanej przyczynami technicznymi
str. 49  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
str. 51  
2.
Pierwszy czy kolejny urlop wypoczynkowy w Polsce po zatrudnieniu w Niemczech?
str. 53  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Powierzenie stanowiska pracy nieobjętego regulaminem wynagradzania
str. 54  
2.
Zasady uznawania emeryta-byłego pracownika za osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych
str. 55  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zakres badań profilaktycznych pracownika-kierowcy
str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczeń w ZUS po zmianach
str. 58  
2.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
str. 59  
3.
Nie każdy pracodawca opłaca składki na FGŚP za pracowników
str. 60  
4.
Świadczenie za czas choroby pracownika wykonującego dodatkowo umowę zlecenia
str. 61  
5.
Zmiana rodzaju zasiłku wypłacanego na przełomie roku
str. 61  
6.
Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS po dostarczeniu kolejnego e-zwolnienia
str. 61  
7.
Ustalenie limitów umów terminowych w razie ponownego zatrudnienia po przerwie
str. 62  
8.
Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży
str. 63  
9.
Informacja o urlopie macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym w treści świadectwa pracy
str. 63  
10.
Wydawanie polecenia podróży służbowej
str. 64  
XIII.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

str. 64    
1.
Zastosowanie zwolnienia ze świadczenia pracy
str. 64   
2.
Okres zwolnienia z wykonywania pracy
str. 65   
3.
Zwolnienie ze świadczenia pracy a inne przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia
str. 66   
4.
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60