otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 15 (950) z dnia 20.05.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Usługi podwykonawców w PKPiR - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
2.
Wydatki na okulary dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy - interpretacja indywidualna
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zwolnienie z PIT i zaniechanie poboru podatku od niektórych stypendiów
str. 6   
2.
Jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Podróż służbowa przedsiębiorcy - podatki i ewidencja księgowa
str. 7   
1.1.
Wydatki ponoszone w trakcie podróży przedsiębiorcy a VAT
str. 7  
1.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na podróż przedsiębiorcy
str. 9  
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
str. 12  
2.
Nagroda w sprzedaży premiowej - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa u otrzymującego
str. 13   
2.1.
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej a VAT
str. 13  
2.2.
Rozliczenie otrzymanej nagrody dla celów podatku dochodowego
str. 14  
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymanej nagrody
str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.
Ulga na złe długi jest zgodna z dyrektywą unijną - wyrok NSA
str. 18   
2.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
2.1.
Wykreślanie firm z rejestru VAT
str. 20  
2.2.
Odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatnika
str. 21  
3.
Stawka VAT na sprzedaż nieruchomości - wybrane problemy
str. 22   
3.1.
Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie pierwszego zasiedlenia
str. 23  
3.2.
Nieruchomość stanowiąca towar handlowy
str. 25  
3.3.
Uwagi końcowe
str. 26  
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych, gdy inwestorem jest osoba prywatna
str. 27  
4.2.
Obciążenie leasingobiorcy opłatami za wykroczenie drogowe - faktura czy nota księgowa?
str. 29  
4.3.
Zakup usług, które nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce - wykazanie w ewidencji VAT i JPK_VAT
str. 31  
4.4.
Wykazanie WNT, gdy do transakcji nie doszło
str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Najem samochodu za granicą od pośrednika krajowego a podatek u źródła - interpretacja indywidualna
str. 32   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich
str. 34  
2.2.
Przychody ze sprzedaży środka trwałego a limit małego podatnika dla celów CIT
str. 36  
2.3.
Obowiązek dokumentacyjny w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi
str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Wydatki na zajęcia relaksacyjne dla pracowników jako koszt podatkowy - interpretacje indywidualne
str. 40   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Szkolenie przyszłego pracownika - skutki w PIT, CIT i ZUS
str. 41  
2.2.
Zamiana prywatnej nieruchomości a rozliczenie PIT
str. 43  
2.3.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
str. 45  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę wspólnikowi będącemu osobą fizyczną
str. 46  
3.2.
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej
str. 47  
3.3.
Wynajem lokalu od wspólnika spółki cywilnej
str. 47  
3.4.
Rozszerzenie wspólności majątkowej a zbycie lokalu przed upływem 5 lat
str. 48  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wydatki na doradztwo w zakresie pozyskania środków na finansowanie inwestycji - interpretacja indywidualna
str. 49   
2.
Ulepszenie środka trwałego amortyzowanego indywidualnie ustaloną stawką amortyzacyjną
str. 50   
3.
Wydatki na remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
str. 51   
4.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji
str. 52   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zbliża się termin przekazania do KRUS informacji o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2016 r.
str. 55   
2.
Brak raportu ZUS RSA za pracownika na urlopie bezpłatnym
str. 57   
3.
Kilkugodzinna nieobecność w pracy wpływa na podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
str. 58   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Wypłata i oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i o dzieło
str. 59   
2.
Za pracę ponad limit godzin niepełnoetatowca przysługuje tylko dodatek
str. 60   
3.
Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
str. 62   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
str. 64   
2.
Podpis sprawozdania finansowego przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe
str. 68   
3.
Czy rok obrotowy musi być taki sam jak rok podatkowy?
str. 69   
4.
Czy osoby fizyczne mogą być w 2017 r. uznane za jednostki mikro?
str. 71   
5.
Ewidencja księgowa prowadzona przez wspólnotę mieszkaniową
str. 72   
6.
Czy duża jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?
str. 73   
7.
Wydatki strukturalne w samorządowej osobie prawnej
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60