otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 14 (949) z dnia 10.05.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Nieprawidłowości w JPK_VAT - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Nowy KSR nr 11 "Środki trwałe" czeka na publikację
str. 4   
2.
Opublikowano rozporządzenie dotyczące korzystania z portalu podatkowego
str. 5   
3.
Opublikowano jednolite teksty aktów prawnych
str. 5   
4.
Projekt dotyczący zmniejszenia składek ZUS dla przedsiębiorców o niskich przychodach
str. 5   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Transport sprzedanych towarów - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
str. 6   
1.1.
Rozliczenie usługi transportowej dla celów VAT
str. 6  
1.2.
Przychód podatkowy z tytułu transportu sprzedawanych towarów
str. 9  
1.3.
Ujęcie kosztów transportu towarów w księgach rachunkowych sprzedawcy
str. 10  
2.
Przekazanie wspólnikowi rzeczowego składnika majątku spółki osobowej - wybrane zagadnienia
str. 11   
2.1.
Specyfika spółki osobowej
str. 11  
2.2.
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
str. 12  
2.3.
Skutki w VAT związane z przekazaniem składnika majątku wspólnikowi
str. 15  
2.4.
Ewidencja księgowa przekazania składnika majątku wspólnikowi
str. 16  
IV.

PODATEK VAT

1.
Korygowanie faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych - wyrok NSA
str. 17   
2.
Procedura marży stosowana do sprzedaży części samochodowych - wyrok TSUE
str. 19   
3.
Prowadzenie ewidencji VAT w 2017 r. - wybrane zagadnienia
3.1.
Ogólne zasady prowadzenia ewidencji VAT
str. 21  
3.2.
Sposób prowadzenia ewidencji VAT przez biura rachunkowe
str. 22  
3.3.
Zbiorcze ujmowanie zakupów w ewidencji VAT
str. 23  
3.4.
Dane służące do identyfikacji nabywcy
str. 24  
3.5.
Ewidencja VAT w formie elektronicznej
str. 25  
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Odwrotne obciążenie usług budowlanych
str. 25  
4.2.
Organizacja imprezy okolicznościowej a prawo do odliczenia VAT
str. 28  
4.3.
Prowizja od kontrahenta z UE - sposób opodatkowania VAT
str. 29  
4.4.
Termin zwrotu VAT, gdy w deklaracji wykazano tylko VAT należny od otrzymanej zaliczki
str. 30  
4.5.
Organ właściwy w sprawie deklarowania podatku od nabycia paliw silnikowych
str. 31  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Spółka z o.o. (wspólnik spółki osobowej) a status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja indywidualna
str. 32   
2.
Wydatki na spotkania firmowe a koszty pracodawcy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 34   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych części odsetkowej raty leasingowej
str. 35  
3.2.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych
str. 37  
3.3.
Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji - pożyczka od podmiotu pośrednio powiązanego
str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Ryczałt za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych obejmuje również koszt paliwa - wyrok WSA
str. 40   
2.
Wydatki zaliczane do kosztów podatkowych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego - interpretacja indywidualna
str. 41   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy wspólnicy mogą w swoich zeznaniach odliczyć składki ZUS wpłacone z rachunku bankowego spółki komandytowej?
str. 42  
3.2.
Finansowanie obiadów dla pracowników
str. 45  
3.3.
Sprzedaż składnika majątku (gruntu) po likwidacji działalności
str. 48  
3.4.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2017 r.
str. 50  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Rozliczenie nakładów poniesionych na dzierżawiony grunt - interpretacja indywidualna
str. 52   
2.
Czy wydatek na zakup pojemników na odpady może być jednorazowo rozliczony w koszty?
str. 53   
3.
Koszt tłumaczenia dokumentów a wartość początkowa środka trwałego
str. 54   
4.
Amortyzacja prac badawczo-rozwojowych
str. 55   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS na nowych zasadach
str. 57   
2.
Informacja w drukach ZUS o przyznaniu pracownikowi stopnia niepełnosprawności - wyjaśnienie ZUS
str. 58   
3.
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie powstania ponownej niezdolności do pracy
str. 59   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej
str. 61   
2.
Wynagrodzenie za miesiąc objęty zwolnieniem lekarskim, z wyjątkiem weekendów
str. 62   
3.
Ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie
str. 64   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Wniesienie aportem do spółki z o.o. akcji innej spółki
str. 65   
2.
Terminy inwentaryzacji w sklepie detalicznym
str. 67   
3.
Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej
str. 68   
4.
Budowa mieszkań przez dewelopera a infrastruktura towarzysząca
str. 70   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
str. 72  
5.2.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym
str. 73  
5.3.
Ewidencja przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
str. 73  
5.4.
Nieściągalność wierzytelności objętej ulgą na złe długi
str. 74  
5.5.
Otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia należności
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60