otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 12 (947) z dnia 20.04.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Rozliczanie nieistotnych kosztów pośrednich - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
2.
Zgoda UE na ograniczenie prawa do odliczania VAT od wydatków na samochody do końca 2019 r.
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Ujednolicone teksty rozporządzeń
1.1.
Rozporządzenie w sprawie PKPiR
str. 5  
1.2.
Rozporządzenie w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
str. 5  
2.
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów opublikowana
str. 5   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
str. 6   
1.1.
Podstawa prawna wypłaty ekwiwalentów
str. 6  
1.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu
str. 7  
1.3.
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
str. 10  
1.4.
Ujęcie ekwiwalentów w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
str. 11  
1.5.
Ewidencja księgowa ekwiwalentów pieniężnych
str. 11  
2.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
str. 12   
2.1.
Przychód członka rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji
str. 12  
2.2.
Oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
str. 14  
2.3.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej w kosztach podatkowych
str. 15  
2.4.
Ujęcie wynagrodzenia członka rady nadzorczej w księgach rachunkowych spółki z o.o./akcyjnej
str. 16  
IV.

PODATEK VAT

1.
Prawo do pełnego odliczania VAT w przypadku parkowania samochodu pod domem pracownika - korzystny wyrok NSA
str. 17   
2.
Deklarowanie transakcji opodatkowanych poza Polską
str. 20   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury wystawione na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej a ewidencja VAT i JPK
str. 23  
3.2.
Wynajęcie sprzętu budowlanego - sposób rozliczenia VAT
str. 24  
3.3.
Wydanie towaru kontrahentowi w celu jego sprawdzenia - obowiązek podatkowy w VAT
str. 25  
3.4.
Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego - właściwy organ i termin stosowania
str. 27  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Czy w ewidencji VAT należy wykazywać wszystkie pozycje faktury?
str. 28  
4.2.
Podstawa opodatkowania WNT, gdy na fakturze kontrahent wykazał podatek
str. 29  
4.3.
Odliczenie VAT od wydatków na używanie prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
str. 29  
4.4.
Prywatne dane nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wynagrodzenie pracownicze wypłacone w gotówce a limit płatności gotówkowych - interpretacja indywidualna
str. 31   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów
str. 33  
2.2.
Usługa pośrednictwa w odzyskiwaniu zagranicznego VAT a podatek u źródła
str. 34  
2.3.
Niedostateczna kapitalizacja a zobowiązania wyrażone w walucie obcej
str. 36  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Przeznaczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
str. 38   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jednorazowa wartość transakcji przy kilku zamówieniach w miesiącu
str. 40  
2.2.
Nieodpłatne świadczenie dla pracownika - skutki w PIT
str. 41  
2.3.
Właściwy identyfikator podatkowy w PIT-11 pracownika prowadzącego działalność
str. 42  
2.4.
Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki w PIT
str. 43  
2.5.
Krótki okres najmu a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Nie każdy wydatek ulepszeniowy może podlegać podatkowemu rozliczeniu - interpretacja indywidualna
str. 47   
2.
Skutki opóźnienia przy wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji
str. 48   
3.
Zużycie gazu na potrzeby prób technologicznych budowanego środka trwałego
str. 50   
4.
Koszt ustanowienia gwarancji bankowej a wartość początkowa środka trwałego
str. 51   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
1.1.
Sposób wykazywania zakupów w ewidencji VAT i JPK_VAT
str. 53  
1.2.
Mikroprzedsiębiorca a komputerowa ewidencja VAT i JPK_VAT
str. 54  
2.
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych - wyrok NSA
str. 55   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników przejmowanych
str. 57   
2.
Pracodawca musi uzupełnić składki na FEP za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
str. 58   
3.
Wliczanie ryczałtów do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
str. 60   
X.

PRAWO PRACY

1.
Rekompensowanie nadgodzin w dni powszednie i w dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
str. 61   
2.
Data rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej
str. 62   
3.
Obowiązki formalne przy rezygnacji z wypłacania regulaminowej premii miesięcznej
str. 64   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
str. 65   
2.
Terminy ewidencji faktur kosztowych
str. 68   
3.
Pożyczki dla pracowników ze środków ZFŚS
str. 69   
4.
Czy koszt dotyczący 12 miesięcy musi być rozliczany za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów?
str. 71   
5.
Przychody i koszty w sp. z o.o. będącej wspólnikiem sp. komandytowej
str. 73   
6.
Opłaty wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60