otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.11.2017 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.919
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji

Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

PODSTAWOWE ZASADY ZAKŁADANIA SPÓŁKI Z O.O.

1.
Powstanie spółki z o.o. w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych
str. 3   
2.
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
str. 4   
3.
Koszty poniesione w związku z założeniem spółki z o.o.
str. 6   
4.
Pod jaką datą należy otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?
str. 7   
5.
Zamykanie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji
str. 8   
II.

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI Z O.O.

1.
Rok obrotowy w spółce z o.o.
str. 8   
1.1.
Pierwszy rok w spółce rozpoczynającej działalność
str. 8  
1.2.
Możliwość dokonania zmiany roku obrotowego spółki
str. 9  
2.
Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.
str. 10   
2.1.
Definicja jednostek małych
str. 10  
2.2.
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
str. 11  
2.3.
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe i nagrody jubileuszowe w jednostkach o niewielkich rozmiarach
str. 11  
2.4.
Stosowanie amortyzacji bilansowej dla celów podatkowych
str. 12  
3.
Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.
str. 13   
4.
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
str. 14   
5.
Wniesienie aportem wkładów niepieniężnych do spółki z o.o.
str. 16   
5.1.
Zasady wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki
str. 16  
5.2.
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
str. 16  
5.3.
Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego
str. 18  
6.
Nabycie przez spółkę z o.o. udziałów innej spółki
str. 20   
6.1.
Kwalifikacja i wycena nabytych przez spółkę udziałów
str. 20  
6.2.
Ewidencja księgowa nabytych udziałów
str. 20  
7.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego
str. 21   
7.1.
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego
str. 21  
7.2.
Zasady podziału lub pokrycia wyniku finansowego w spółce z o.o.
str. 22  
7.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z rozliczeniem wyniku finansowego
str. 23  
8.
Umorzenie udziałów własnych w spółce z o.o.
str. 25   
8.1.
Kiedy można umorzyć udziały własne w świetle Kodeksu spółek handlowych?
str. 25  
8.2.
Jak ująć operacje związane z umorzeniem udziałów w księgach rachunkowych?
str. 26  
III.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ SPÓŁKI Z O.O.

1.
Podstawowe zasady likwidacji spółki z o.o. określone w Kodeksie spółek handlowych
str. 28   
2.
Bilans likwidacyjny sporządzony na podstawie prawa handlowego
str. 28   
3.
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
str. 29   
4.
Połączenie na dzień rozpoczęcia likwidacji wszystkich kapitałów w jeden kapitał podstawowy
str. 32   
5.
Przekazanie składników majątku likwidowanej spółki jej udziałowcom
str. 34   
6.
Uchylenie likwidacji spółki z o.o. i konsekwencje z tym związane w świetle prawa bilansowego
str. 35   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60