otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.11.2017 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.919
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Dodatek Nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku

Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego

pokaż fragmenty artykułów
I.

DOCHODY PRACOWNIKÓW

1.
Obliczanie zaliczki na podatek od dochodu ze stosunku pracy
str. 3   
1.1.
Ustalenie przychodu ze stosunku pracy
str. 3  
1.2.
Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów
str. 4  
1.3.
Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
str. 5  
1.4.
Zastosowanie właściwej stawki podatku
str. 6  
1.5.
Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek
str. 7  
1.6.
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
str. 8  
1.7.
Obowiązki wobec urzędu skarbowego i podatnika
str. 9  
2.
Pytania i odpowiedzi
2.1.
Wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia
str. 10  
2.2.
Przychód z otrzymania nieodpłatnego świadczenia
str. 10  
2.3.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
str. 11  
2.4.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów u pracownika bezpłatnie dowożonego do pracy
str. 12  
2.5.
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika-przedsiębiorcy
str. 12  
2.6.
Zmiana daty wypłacania wynagrodzeń a termin wpłaty zaliczek na podatek do urzędu skarbowego
str. 13  
2.7.
Zaliczka na podatek od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy
str. 13  
2.8.
Koszty u pracownika przebywającego przez część miesiąca na urlopie bezpłatnym
str. 14  
II.

PRZYCHODY ZLECENIOBIORCÓW I WYKONAWCÓW DZIEŁA

1.
Zasady opodatkowania
str. 14   
2.
Pobór zaliczki na podatek
str. 15   
3.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym
str. 16   
4.
Obowiązki wobec urzędu skarbowego i podatnika
str. 17   
5.
Pytania i odpowiedzi
5.1.
Wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia zleceniobiorcy
str. 18  
5.2.
Otrzymanie informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia
str. 18  
5.3.
Kilka umów o dzieło zawartych z jedną osobą
str. 19  
5.4.
Określenie wynagrodzenia według stawki godzinowej
str. 20  
5.5.
Częściowe wykonanie umowy
str. 20  
5.6.
Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
str. 20  
III.

NALEŻNOŚCI OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE W ORGANACH OSÓB PRAWNYCH

1.
Zasady opodatkowania
str. 21   
2.
Obowiązki wobec urzędu skarbowego i podatnika
str. 22   
3.
Pytania i odpowiedzi
3.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu będącego jednocześnie pracownikiem
str. 23  
3.2.
Ryczałtowe wynagrodzenie członków rady nadzorczej
str. 24  
3.3.
Koszty uzyskania przychodów w przypadku pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w kilku spółkach
str. 24  
3.4.
Wypłata członkowi zarządu miesięcznego wynagrodzenia
str. 25  
3.5.
Świadczenia niepieniężne dla prezesa zarządu
str. 25  
IV.

PRZYCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

1.
Zasady opodatkowania
str. 26   
2.
Obowiązki wobec urzędu skarbowego i podatnika
str. 27   
3.
Pytania i odpowiedzi
3.1.
Moment poboru zryczałtowanego podatku od dywidendy
str. 27  
3.2.
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z wykonywaniem działalności rolniczej
str. 28  
3.3.
Opodatkowanie zysków pozostawionych na kapitale zapasowym przekształcanej spółki
str. 28  
3.4.
Pobór zryczałtowanego podatku od odsetek z tytułu pożyczki
str. 29  
3.5.
Dochód wspólnika z podwyższenia kapitału zakładowego spółki
str. 30  
3.6.
Ustalenie dochodu z przymusowego umorzenia udziałów otrzymanych w spadku
str. 30  
V.

INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH

1.
Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
str. 31   
2.
Uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek
str. 32   
3.
Rozliczenie w danym miesiącu kilku wypłat z umowy zlecenia
str. 32   
4.
Przekazanie podatnikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej
str. 33   
5.
Odsetki od pożyczki otrzymanej od wspólnika
str. 34   
6.
Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
str. 35   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PPD

Roczne spisy treści

 
PPD

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60