otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego

Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
I.

PREZENTACJA ZAGADNIEŃ WPROWADZAJĄCYCH

1.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
str. 3   
2.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
str. 5   
3.
Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz FEP
str. 6   
4.
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
str. 8   
II.

PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE

str. 9    
1.
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
str. 10   
2.
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)
str. 12   
3.
Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe
str. 16   
4.
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
str. 16   
5.
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
str. 17   
6.
Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
str. 23   
7.
Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
str. 24   
8.
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu
str. 30   
9.
Ubiór służbowy (umundurowanie)
str. 31   
10.
Posiłki dla pracowników
str. 32   
11.
Samochody używane przez pracowników do celów służbowych
str. 33   
12.
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
str. 36   
13.
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
str. 39   
14.
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
str. 47   
15.
Świadczenie urlopowe
str. 53   
16.
Zapomogi losowe
str. 54   
17.
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
str. 55   
18.
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
str. 59   
19.
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
str. 60   
20.
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
str. 64   
21.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
str. 64   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60