otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 7 (433) z dnia 1.04.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby we wszystkie dni miesiąca z wyjątkiem wolnych od pracy
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się nowy rok składkowy obowiązywania stopy procentowej składki wypadkowej
str. 5  
1.1.
Zasady ogólne ustalania składki wypadkowej str. 5  
1.2.
Liczba osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym str. 6  
1.3.
Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej na 2017/2018 str. 7  
1.4.
Sankcje z tytułu nieprawidłowego ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej str. 9  
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia po zakończonym stażu osoby w wieku do 30 lat
str. 10  
3.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy-emeryta legitymującego się stopniem niepełnosprawności
str. 11  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Czy ubezpieczyć w ZUS z umowy zlecenia studenta studiów doktoranckich będącego równocześnie pracownikiem?
str. 12  
2.
Ubezpieczenia w ZUS małżonka wspólnika spółki cywilnej współpracującego przy działalności gospodarczej
str. 13  
3.
Podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym wspólnika spółki z o.o.
str. 14  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podstawa wymiaru świadczenia za czas choroby w razie zmiany funduszu, z którego jest wypłacane
str. 16  
2.
Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w związku z podwyższeniem etatu
str. 18  
3.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po zmianie tytułu ubezpieczenia chorobowego
str. 19  
4.
Przeliczenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego bezpośrednio po chorobowym
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy dla ojca, gdy pracująca matka dziecka przebywa w szpitalu
str. 22  
2.
Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego
str. 23  
2.1.
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego str. 23  
2.2.
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego str. 24  
3.
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków przysługujących za część miesiąca
str. 25  
4.
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, gdy do wypadku doszło z winy pracownika
str. 25  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Wypłata świadczenia przedemerytalnego w gwarantowanej wysokości po podjęciu zatrudnienia
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Konsekwencje porzucenia przez pracownika pracy
str. 29  
2.
Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia
str. 31  
3.
Zatrudnienie telepracowników przez zagranicznego pracodawcę
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy podczas kilkudniowego wyjazdowego szkolenia podnoszącego kwalifikacje
str. 34  
2.
Wystąpienie nadgodzin w systemie równoważnym przy stałych dniówkach roboczych
str. 37  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Składniki płacy ujmowane w wynagrodzeniu minimalnym
str. 38  
2.
Wprowadzenie nowych składników wynagrodzenia
str. 40  
3.
Kompensata wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej
str. 42  
4.
Potrącenia należności egzekwowanych oraz dobrowolne z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
str. 44  
5.
Nagroda uznaniowa dla głównej księgowej
str. 46  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
str. 48  
2.
Praca w gospodarstwie rolnym w stażu urlopowym pracownika
str. 49  
3.
Wymiar urlopu wychowawczego na kilkoro dzieci
str. 50  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wydawanie świadectwa pracy w praktyce kadrowej
str. 51  
2.
Czy przyznanie pakietów medycznych wybranej grupie pracowników narusza zasadę równego traktowania?
str. 53  
3.
Rezygnacja z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez "większego" pracodawcę
str. 54  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Szkolenie bhp organizowane w formie samokształcenia kierowanego
str. 55  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Czas pracy pracownika w podróży służbowej, z uwzględnieniem stanowisk resortu pracy
str. 57   
1.
Definicje czasu pracy i podróży służbowej
str. 57  
2.
Rozliczenie czasu pracy podczas podróży służbowej
str. 57  
2.1.
Pracownik pracujący zgodnie z ustalonym harmonogramem str. 57  
2.2.
Pracownik wysłany w podróż służbową przewożący również innych pracowników str. 58  
2.3.
Pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy str. 58  
2.4.
Pracownik zatrudniony w tzw. ruchomym czasie pracy str. 59  
2.5.
Pracownik mobilny str. 61  
XIII.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie
str. 61   
1.
Ogólne regulacje związane z ochroną zatrudnienia
str. 61  
2.
Zwolnienia w razie likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych
str. 62  
3.
Wyłączenie ochrony przed zwolnieniem w razie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - informacja resortu pracy
str. 66   
2.
Prawo do świadczeń chorobowych dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej
str. 67   
3.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017 r.
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60