otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.09.2017 r., godz. 11:56
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 68.666
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych

Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

ZASADY DOKONYWANIA KOREKT W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

1.
Definicja i ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu
str. 2   
2.
Moment ujęcia skutków korekty błędu w ewidencji księgowej
str. 4   
3.
Korekta zapisów księgowych dokonywana zapisami dodatnimi lub ujemnymi
str. 6   
4.
Zapis techniczny stosowany w praktyce dla zachowania czystości obrotów na kontach
str. 9   
II.

KOREKTA BŁĘDÓW POPEŁNIONYCH W ROKU BIEŻĄCYM

1.
Jak poprawić błędne zapisy dokonane na kontach kosztów w zespole 5?
str. 12   
2.
Błędnie ujęta faktura za remont środka trwałego
str. 13   
3.
Korekta ceny nabycia towarów z importu o koszty transportu
str. 14   
4.
Zawyżone odsetki od kredytu uwzględnione w wartości początkowej środków trwałych
str. 15   
5.
Nieprawidłowe przypisanie składnika zapasów a wpływ na wskaźnik odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów
str. 18   
6.
Niesłuszna likwidacja środka trwałego
str. 20   
III.

KOREKTA BŁĘDÓW POPEŁNIONYCH W LATACH UBIEGŁYCH

1.
Skutki błędnego ujęcia kwoty podatku dochodowego
str. 22   
2.
Zawyżenie opłaty za korzystanie ze środowiska
str. 25   
3.
Omyłkowe obciążenie ZFŚS kwotą prowizji bankowej
str. 26   
4.
Nieruchomość inwestycyjna zakwalifikowana omyłkowo do środków trwałych
str. 28   
5.
Nadpłata wobec ZUS wynikająca z błędnego naliczenia składek na FP i FGŚP
str. 29   
6.
Zawyżona wartość aktywów wniesionych aportem
str. 30   
7.
Nieujęcie kosztów wynagrodzeń w księgach roku, którego dotyczą
str. 31   
8.
Korekta wyniku finansowego w związku z błędnym ujęciem dotacji na zakup środka trwałego
str. 33   
9.
Jak skorygować błędne zapisy dotyczące pozostawienia zysku w spółce bez zwiększenia wkładu?
str. 35   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60