otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022 r., godz. 14:47
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 46.758
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 30 września 2022 r. - pracodawcy przekazują drugą ratę odpisów na rachunek bankowy ZFŚS. Uwaga: Do 30 września 2022 r. - czas na udzielenie zaległości urlopowych. Do 30 września 2022 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (438) z dnia 20.03.2017   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Raportowanie informacji niefinansowych - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności w porównawczym rachunku zysków i strat
str. 6  
2.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
str. 7  
3.
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów na przełomie roku
str. 9  
4.
Ubezpieczenia emerytalne i zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
str. 12  
II.
Zmiana zasad wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych
str. 13   
1.
Zmiana wyceny towarów z ceny zakupu na cenę nabycia ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego
str. 13  
2.
Rozliczanie kosztów transportu towarów wycenianych według cen nabycia
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Prezentacja wybranych zdarzeń w rachunku przepływów pieniężnych
1.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w przepływach działalności finansowej
str. 17  
2.
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
str. 19  
3.
Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Klasyfikacja Środków Trwałych po nowelizacji
str. 25   
2.
Wymiana wadliwego środka trwałego w ramach gwarancji
str. 26   
3.
Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
str. 27   
4.
Zasady sporządzania inwentaryzacji środków trwałych
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w następnym roku obrotowym
str. 30   
1.
Termin i sposób rozliczenia ujętych na dzień bilansowy różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
str. 30  
2.
Sposób rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej a metoda ustalania podatkowych różnic kursowych
str. 31  
3.
Ewidencja różnic kursowych z wyceny bilansowej na przykładach liczbowych
str. 32  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Potwierdzenie stanu należności powstałej w wyniku zaksięgowania faktury korygującej
str. 36   
2.
Likwidacja środka trwałego w samorządowym zakładzie budżetowym
str. 37   
3.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS
str. 38   
3.1.
Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa a ZFŚS
str. 38  
3.2.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia płatnika i jego prezentacja w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych
str. 39  
4.
Rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w związku z centralizacją VAT
str. 40   
5.
Nieruchomości otrzymane do nieodpłatnego użytkowania od organu założycielskiego w księgach SP ZOZ
str. 41   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Zasady rozliczania transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł
str. 43   
1.
Zmiana limitu płatności gotówkowych i przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów
str. 43  
2.
Ewidencja księgowa kosztów podatkowych w związku z transakcjami przekraczającymi 15.000 zł
str. 43  
2.1.
Uregulowanie płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego str. 44  
2.2.
Zwrot zapłaty dokonanej gotówką i ponowna zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego str. 45  
2.3.
Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty str. 47  
3.
Transakcje zawierane z podmiotami zagranicznymi
str. 47  
4.
Jednorazowa transakcja w odniesieniu do usług ciągłych oraz leasingu
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Koszty związane z wyceną nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu obrotowego
str. 49  
2.
Koszty zasadzenia zieleni na terenie firmowej posesji
str. 49  
3.
Podatek od nieruchomości dotyczący budynku nieoddanego do użytkowania
str. 50  
4.
Zakup części zamiennych do środków trwałych
str. 50  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Otrzymanie rabatu dotyczącego materiałów zużytych do produkcji w poprzednim roku obrotowym
str. 51  
2.
Ustalenie kosztu wytworzenia dla produkcji jednostkowej
str. 53  
3.
Kiedy można sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?
str. 54  
4.
Zaliczka w walucie obcej pobrana na poczet zakupów gotówkowych w jednostce nieprowadzącej kasy
str. 55  
5.
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
str. 57  
6.
Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej
str. 60  
7.
Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu powołania do odbycia służby wojskowej
str. 61  
8.
Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych
str. 62  
9.
Zasady ujmowania wstępnej opłaty leasingowej w kosztach bilansowych
str. 63  
10.
Umowa najmu rozliczana w księgach jak leasing operacyjny
str. 64  
11.
Czy stowarzyszenie prowadzące uproszczoną ewidencję musi sporządzać sprawozdanie finansowe?
str. 65  
12.
Zwiększenie funduszu statutowego fundacji
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.