otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 4 (436) z dnia 20.02.2017   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie JPK
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Warunki zwrotu VAT w przyspieszonym terminie po nowelizacji ustawy o VAT
str. 5   
1.
Zasady rozliczania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
str. 5  
2.
Przyspieszony termin zwrotu na wniosek podatnika
str. 5  
3.
Niezapłacone faktury a zwrot w terminie przyspieszonym - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 6  
III.
Jak skutecznie sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby VAT?
str. 7   
1.
Nowe zasady rejestracji podatników
str. 7  
2.
Możliwość ustalenia statusu kontrahenta
str. 7  
IV.
Pojęcie "podwykonawstwo" na gruncie ustawy o VAT - odpowiedź na interpelację poselską
str. 9   
V.
Rozliczanie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w pytaniach Czytelników
1.
Odliczanie podatku naliczonego po centralizacji
str. 10  
2.
Sukcesja praw i obowiązków przez jednostkę samorządu terytorialnego
str. 11  
3.
Prewspółczynnik w jednostce organizacyjnej
str. 12  
VI.
Zbycie przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT
str. 13   
1.
Korekta podatku naliczonego w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
str. 14  
2.
Kontynuacja działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa
str. 15  
3.
Darowizna przedsiębiorstwa
str. 15  
VII.
Rozliczanie podatku VAT od mediów dostarczanych do wynajmowanego lokalu
str. 16   
1.
Zaliczka na poczet najmu i mediów
str. 17  
2.
Wynajem lokalu przez gminę
str. 18  
VIII.
Interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania usług transportu przybrzeżnego
str. 19   
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Składanie deklaracji za okresy kwartalne
str. 20  
2.
Czy opłata za udział w zawodach podlega opodatkowaniu VAT?
str. 21  
3.
Pakiety medyczne kupowane na rzecz pracowników
str. 22  
4.
Aktualizacja VAT-R przez podatników innych niż mali podatnicy
str. 22  
5.
Termin odliczenia VAT
str. 23  
6.
Rozliczenia kwartalne małych podatników
str. 23  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

X.
Jak czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę przysługującą na zakup kas fiskalnych?
str. 24   
1.
Rozliczenie ulgi przy nadwyżce podatku należnego nad naliczonym
str. 25  
2.
Realizacja ulgi przez podatników, którzy wykazują podatek należny w wysokości niższej bądź równej podatkowi naliczonemu
str. 26  
3.
Skorzystanie z ulgi przez podatników, u których na przemian występuje zobowiązanie i zwrot podatku
str. 27  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Rezygnacja z prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej
str. 29  
2.
Wymiana kas fiskalnych w jednostkach budżetowych
str. 30  
3.
Zapłata przelewem sposobem na uniknięcie konieczności instalowania kasy fiskalnej
str. 31  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.
Czytelnicy pytają
1.
Wywóz towarów poza terytorium UE na zlecenie unijnej firmy
str. 32  
2.
Dostawa urządzeń wraz z montażem do innych krajów UE
str. 35  
3.
Usługi na rzecz unijnego podatnika zwolnionego z opodatkowania
str. 36  
4.
Data dokonania zapłaty z tytułu importu usług
str. 38  
5.
Świadczenie usług tłumaczeń dla zagranicznej spółki niezarejestrowanej dla potrzeb VAT
str. 39  
6.
Opłata za weryfikację deklaracji zgodności towarów nabywanych od zagranicznego producenta
str. 41  
7.
Rozliczenie nabycia usług od zagranicznej agencji celnej
str. 42  
8.
Niepełne dane nabywcy na fakturze dokumentującej WNT
str. 43  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Zwrot podatku VAT podmiotom spoza UE
str. 44   
1.
Podmioty uprawnione do żądania zwrotu
str. 44  
2.
Zasada wzajemności
str. 45  
3.
Wymogi formalne dotyczące składania wniosków o zwrot VAT
str. 46  
4.
Termin dokonania zwrotu
str. 47  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Obowiązki podatników rozpoczynających handel towarami na terytorium Unii Europejskiej
str. 48   
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Jak dostawca i nabywca rozliczają VAT przy mechanizmie odwrotnego obciążenia?
str. 42   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych w 2017 r.
str. 56   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Korekta danych nabywcy na fakturze
str. 58   
2.
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
str. 59   
3.
Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia podatku
str. 59   
4.
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych na potrzeby transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
str. 60   
5.
Składanie informacji o ewidencji w formie JPK przez podatników zwolnionych z VAT
str. 61   
6.
Zakupy związane z działalnością mieszaną w deklaracji VAT
str. 62   
7.
Kiedy należy złożyć informację podsumowującą VAT-27?
str. 62   
8.
Kwartalne deklaracje VAT w formie elektronicznej
str. 63   
9.
Ewidencja sprzedaży w kantorze
str. 64   
10.
Odliczenie VAT od zakupu usług gastronomicznych
str. 66   
11.
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku faktury wystawionej przed dokonaniem dostawy
str. 66   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60