otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 5 (940) z dnia 10.02.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów i Głównego Inspektoratu Pracy na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
JPK_VAT przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT i u podatników zwolnionych z VAT
str. 4  
1.2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy faktury do 15.000 zł nie zostały zapłacone
str. 5  
1.3.
Jak w 2017 r. ustalać minimalną stawkę za pracę?
str. 6  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Ułatwienia w wypełnianiu PIT-37 za 2016 r. - zapowiedzi MF
str. 7   
2.
Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
str. 8   
3.
Rozporządzenie zmieniające w sprawie pełnomocnictwa ogólnego
str. 8   
4.
Nowe wzory informacji dotyczących wypłaty odsetek i przedłużenie terminu ich przesłania
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Refakturowanie mediów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
str. 9   
1.1.
Rozliczanie refaktur dla celów VAT
str. 9  
1.2.
Przychody i koszty podatkowe z tytułu refakturowania mediów
str. 11  
1.3.
Refakturowanie mediów w ewidencji księgowej
str. 13  
2.
Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji - podatki i ewidencja księgowa
str. 14   
2.1.
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. - podstawa prawna
str. 14  
2.2.
Przychód członka zarządu z tytułu otrzymanego wynagrodzenia
str. 15  
2.3.
Wynagrodzenie członka zarządu w kosztach uzyskania przychodów spółki z o.o.
str. 17  
2.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia członków zarządu
str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.
Wybrane interpretacje organów podatkowych w sprawie VAT
1.1.
Faktury wystawiane do paragonów - nowy sposób wykazywania w ewidencji VAT w 2017 r.
str. 19  
1.2.
Przeznaczenie części samochodowych do naprawy firmowych samochodów a korekta VAT
str. 20  
2.
Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany w 2017 r.
str. 22   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kwartalne deklaracje VAT w 2017 r. - wybrane zagadnienia
str. 23  
3.2.
Opodatkowanie usług budowlanych w 2017 r.
str. 25  
3.3.
Wystawienie faktury, gdy na poczet transakcji otrzymano zaliczkę
str. 28  
3.4.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT a korekta VAT
str. 29  
4.
Czy komornik sądowy jest podatnikiem VAT? - będzie uchwała NSA
str. 30   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis o cenach transferowych
str. 33   
2.
Do składu siedmiu sędziów NSA skierowano pytanie dotyczące poboru podatku u źródła
str. 33   
3.
Wydatki na nabycie udziałów a różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
str. 34   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Niewypłacone wynagrodzenia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
str. 36  
4.2.
Rezygnacja z dofinansowania a ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z jego pozyskaniem
str. 37  
4.3.
Spółka z o.o. i spółka jawna jako podmioty powiązane
str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Transakcje powyżej 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
str. 40   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków
str. 42  
2.2.
Zakup części zamiennych do usług naprawy pojazdów a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego
str. 43  
2.3.
Bilety/karnety sportowe przekazane nieodpłatnie pracownikom i kontrahentom - podatek dochodowy i VAT
str. 44  
2.4.
Wysłanie pracowników za granicę a powstanie zagranicznego zakładu pracodawcy
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wartość początkowa środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji - interpretacja organu podatkowego
str. 48   
2.
Trwałe odłączenie części składowej maszyny
str. 49   
3.
Wynagrodzenie za przestój podwykonawcy
str. 50   
4.
Nakłady poniesione na wybudowanie przyłączy do budynku
str. 51   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Jednolity Plik Kontrolny
1.1.
Informacje JPK_VAT - przedłużenie terminu złożenia i sankcje karne
str. 53  
1.2.
JPK_VAT, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe
str. 54  
1.3.
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
str. 55  
1.4.
JPK w zakresie faktur i przychodów
str. 56  
2.
Obliczanie ulgi na PFRON, gdy zakupu dokonano na przełomie roku - wyjaśnienie PFRON
str. 57   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Ubezpieczenie rolnika w KRUS po wypłacie wyrównania wynagrodzenia ze zlecenia - wyjaśnienie KRUS
str. 58   
2.
Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
str. 58   
3.
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia przez osobę wykonującą umowę zlecenia
str. 59   
4.
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku, dla pracownicy w ciąży
str. 60   
X.

PRAWO PRACY

1.
Rezygnacja z ZFŚS i regulaminów zakładowych przez pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników
str. 61   
2.
Prawo do urlopu dodatkowego po ponownym zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
str. 64   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym
str. 66   
2.
Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.
str. 68   
3.
Pokrywanie strat za 2016 rok w stowarzyszeniach
str. 69   
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych
str. 71  
4.2.
Księgowanie faktur na przełomie roku
str. 73  
4.3.
Wycena bilansowa udzielonej pożyczki
str. 74  
4.4.
Roszczenia sporne ustalone podczas inwentaryzacji
str. 74  
4.5.
Nowe wzory sprawozdań finansowych za 2016 r. a dane porównawcze
str. 75  
DARMOWE PROGRAMY
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60