otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy

Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 3    
I.

OCHRONA PODMIOTOWA

1.
Ochrona zatrudnienia i warunki pracy pracowników młodocianych
str. 3   
1.1.
Zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
str. 3  
1.1.1.
Formy i podstawa przygotowania zawodowego str. 4  
1.1.2.
Badania profilaktyczne str. 6  
1.1.3.
Czas pracy str. 7  
1.1.4.
Urlop wypoczynkowy i bezpłatny str. 7  
1.1.5.
Prace wzbronione str. 8  
1.1.6.
Rozwiązywanie umów str. 9  
1.2.
Zatrudnieni przy pracach lekkich
str. 10  
2.
Ochrona pracy kobiet oraz ze względu na funkcje rodzicielskie
str. 10   
2.1.
Warunki zatrudnienia w okresie ciąży lub karmienia piersią
str. 12  
2.2.
Zwolnienia na badania lekarskie związane z ciążą oraz przerwy w pracy
str. 13  
2.3.
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 13  
2.4.
Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego
str. 14  
3.
Ochrona pracowników niepełnosprawnych
str. 15   
3.1.
Czas i przerwy w pracy
str. 17  
3.2.
Dodatkowy urlop i zwolnienia od pracy
str. 18  
4.
Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym
str. 20   
II.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA WARUNKÓW PRACY

1.
Służba bhp
str. 21   
1.1.
Forma i liczebność służby bhp
str. 21  
1.2.
Zadania i kompetencje służby bhp
str. 22  
2.
Komisja do spraw bhp
str. 24   
3.
Warunki pracy określone ogólnymi przepisami bhp
str. 25   
3.1.
Regulacje prawne
str. 25  
3.2.
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
str. 26  
3.3.
Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
str. 29  
4.
Ryzyko zawodowe
str. 31   
5.
Obowiązki kadry kierowniczej
str. 34   
6.
Obowiązki pracownika
str. 34   
7.
Uprawnienie pracownika do niewykonywania pracy w warunkach zagrożenia
str. 35   
8.
Badania profilaktyczne
str. 37   
9.
Środki ochrony oraz odzież i obuwie robocze
str. 43   
10.
Szkolenie bhp
str. 45   
11.
Posiłki, napoje oraz środki higieny
str. 47   
12.
Obsługa monitora ekranowego
str. 50   
13.
Bezpieczeństwo przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych
str. 53   
14.
Praca w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze, mutagenne i biologiczne
str. 54   
III.

NADZÓR NAD OCHRONĄ PRACOWNIKÓW

1.
Społeczna inspekcja pracy
str. 56   
2.
Państwowa Inspekcja Pracy
str. 58   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60