otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 3 (435) z dnia 10.02.2017   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Problemy z rozliczaniem usług budowlanych na zasadzie odwrotnego obciążenia
str. 5   
1.
Podwykonawstwo jako warunek stosowania odwrotnego obciążenia
str. 5  
2.
Zasady klasyfikacji usług budowlanych
str. 7  
3.
Rozliczanie VAT w ramach odwrotnego obciążenia
str. 9  
4.
Dostawa towarów z montażem przez producenta
str. 10  
III.
Zasady prowadzenia Ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r.
str. 11   
1.
Przedmiot transakcji w rejestrze VAT
str. 11  
2.
Zapisy w ewidencji dotyczące podatku do zapłaty lub przeniesienia
str. 12  
3.
Ewidencjonowanie kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą "mieszaną"
str. 13  
IV.
Podatek VAT zapłacony po terminie - interpelacja poselska w sprawie sankcji w VAT
str. 13   
V.
Zmiana przeznaczenia towarów a korekta podatku naliczonego
str. 15   
1.
Skutki zmiany przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 15.000 zł
str. 15  
2.
Jak skorygować VAT od niskocennych środków trwałych?
str. 16  
3.
Korekta VAT w przypadku towarów handlowych, surowców i materiałów
str. 17  
VI.
Transakcje pomocnicze a proporcja obrotu
str. 17   
1.
Kiedy transakcja ma charakter pomocniczy?
str. 18  
2.
Usługa pożyczki w proporcji obrotu
str. 18  
VII.
Podatek VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 19   
1.
Obowiązek dokonania korekty VAT przez dłużnika
str. 19  
2.
Zmiana przeznaczenia towaru a prawo do odliczenia VAT
str. 20  
VIII.
Wyrok TSUE w sprawie opodatkowania opłat reprograficznych
str. 21   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

IX.
Jakie podmioty w 2017 r. nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych?
str. 24   
1.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
str. 24  
2.
Moment utraty prawa do zwolnienia
str. 26  
X.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa rejestrująca przy sprzedaży środka trwałego
str. 27  
2.
Ustalenie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy fiskalnej
str. 28  
3.
Sprzedaż towarów na terytorium UE na rzecz osób fizycznych
str. 29  
4.
Usługi świadczone przez biura rachunkowe
str. 31  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XI.
Czy nietransakcyjne przemieszczenie zaimportowanych towarów można rozliczyć w systemie marży?
str. 32   
1.
Procedura VAT marża
str. 32  
2.
Zaimportowanie towarów w innym państwie UE i ich przemieszczenie do Polski
str. 33  
3.
Stanowisko organów podatkowych
str. 34  
XII.
Przyporządkowanie transportu w łańcuchu dostaw - orzecznictwo sądowe
str. 35   
1.
Miejsce opodatkowania w transakcjach łańcuchowych
str. 35  
2.
Orzecznictwo organów podatkowych dotyczące przesłanek warunkujących przyporządkowanie transportu
str. 35  
XIII.
Zasady zwrotu podatku VAT podmiotom dokonującym importu towarów
str. 38   
XIV.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z opodatkowania importu towarów
str. 40   
1.
Dostosowanie procedur celnych do nowego podziału i nazewnictwa
str. 40  
2.
Projektowane zmiany w zakresie importu towarów przez batalion NATO
str. 40  
XV.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi najmu biura
str. 41  
2.
Zakup towarów, które nie są transportowane do Polski
str. 42  
XVI.
Obrót z zagranicą na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zaliczka na poczet WDT
str. 44  
2.
Usługi budowlane świadczone na terytorium UE
str. 45  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XVII.
Usługa budowlana świadczona na przełomie roku - jak rozliczyć VAT?
str. 47   
F.

VAT OD PODSTAW

XVIII.
Odliczanie proporcjonalne a obowiązek dokonania rocznej korekty VAT naliczonego
str. 49   
1.
Kiedy odlicza się VAT proporcjonalnie?
str. 49  
2.
Ustalenie prewspółczynnika
str. 49  
3.
Zasady dokonania rocznej korekty VAT
str. 51  
4.
Rodzaj zakupów wpływający na korektę roczną
str. 52  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIX.
Zasady fakturowania w samorządach - wzór faktury
str. 54   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XX.
Nowe regulacje w zakresie zasad ewidencjonowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
str. 57   
1.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw wyłącznie na rzecz podmiotów posiadających koncesję OPZ
str. 57  
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji paliw silnikowych
str. 58  
3.
Zakres informacji umieszczanych w ewidencji prowadzonej przez skład podatkowy i zarejestrowanego odbiorcę
str. 59  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Prawo małego podatnika do kwartalnych rozliczeń podatku VAT
str. 60   
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej a rejestracja na potrzeby VAT
str. 61   
3.
Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu z opóźnieniem a odliczenie VAT
str. 62   
4.
Sprzedaż środków trwałych a procedura marży
str. 63   
5.
Stawka VAT na usługi odśnieżania
str. 64   
6.
Zmniejszenie VAT należnego w wyniku wystawienia zbiorczej korekty
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XXI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana w ustawie o VAT i ustawie o podatku akcyzowym
str. 67  
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie m.in. dokumentu dostawy
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60