otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 3 (435) z dnia 1.02.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych - wybrane zagadnienia
str. 4   
1.1.
Wniesienie aportem wkładów niebędących przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią - przychód i koszt
str. 4  
1.2.
Agio aportowe - koszt z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wniesionych składników majątku
str. 5  
1.3.
Działalność wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia
str. 6  
1.4.
Likwidacja spółki i przekazanie jej majątku wspólnikom a przychód likwidowanej spółki
str. 8  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 na 2017 r.
str. 10   
2.
Zmiany w ustawach podatkowych w związku z wprowadzeniem ustawy - Prawo oświatowe
str. 10   
III.

PIT I CIT 2016 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Dochód/strata za 2016 r. w zeznaniu PIT-37
str. 11   
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Limit transakcji gotówkowych do 15.000 zł dotyczy również transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym - wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju
str. 14   
2.
Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika
str. 14   
3.
Data powstania przychodu podatkowego na skutek obciążenia kontrahenta odszkodowaniem
str. 15   
4.
Umorzenie należności w związku z zawartą ugodą sądową
str. 16   
5.
Wydatki na świadczenie urlopowe w kosztach podatkowych
str. 18   
6.
Z interpretacji organów podatkowych
6.1.
Wydatki na naukę języka obcego poniesione przez przedsiębiorcę
str. 19  
6.2.
Brak danych nabywcy na dowodzie księgowym a ujęcie wydatku w kosztach podatkowych
str. 21  
6.3.
Koszty związane z organizacją uroczystości otwarcia nowego zakładu
str. 23  
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do zimowiska dzieci pracownika
str. 24   
1.1.
Dopłata przychodem podatkowym
str. 24  
1.2.
Oskładkowanie dofinansowania
str. 26  
2.
Oświadczenie w sprawie stosowania pracownikom podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
str. 27   
3.
Czy zwrot części udziałów po ukończeniu likwidacji spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
str. 28   
4.
Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez nabywcę wierzytelności
str. 29   
4.1.
Prawa majątkowe jako źródło przychodów
str. 29  
4.2.
Moment powstania przychodu
str. 30  
4.3.
Rozliczenie podatku dochodowego przez nabywcę wierzytelności
str. 31  
4.4.
Pobranie zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika
str. 31  
5.
Nagroda wypłacona za polecenie nowego klienta
str. 32   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Nakłady na adaptację wynajętego lokalu poniesione przed rozpoczęciem w nim działalności
str. 35   
2.
Koszty zakończonych prac rozwojowych jako podlegająca amortyzacji wartość niematerialna i prawna
str. 36   
3.
Rozliczanie wydatków poniesionych na składniki majątku trwałego w interpretacjach organów podatkowych
3.1.
Odsetki od kredytu inwestycyjnego
str. 38  
3.2.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części budynku
str. 39  
3.3.
Zakup z zastrzeżeniem prawa własności
str. 40  
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Jak prawidłowo obliczyć zaliczki na podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
1.1.
Zaliczki obliczane w 2017 r. według skali podatkowej
str. 41  
1.2.
Wpływ remanentu sporządzonego w trakcie roku na obliczenie zaliczki grudniowej i dochodu rocznego
str. 42  
2.
Spółki osobowe i ich wspólnicy
2.1.
Koszty wynajmu lokalu przez spółkę cywilną od jej wspólnika
str. 45  
2.2.
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
str. 46  
3.
Prywatna praktyka lekarska i świadczenie usług na podstawie kontraktu
str. 47   
4.
Sporządzenie wykazu składników majątku po wystąpieniu wspólnika ze spółki - wyrok NSA
str. 49   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Rezydencja podatkowa osoby fizycznej
str. 50   
1.1.
Nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy
str. 50  
1.2.
Miejsce zamieszkania decyduje o ustaleniu rezydencji podatkowej
str. 51  
2.
Przychody nierezydentów transportujących towary drogą morską
str. 52   
2.1.
Podatek u źródła
str. 53  
2.2.
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 53  
3.
Strata poniesiona w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez zagraniczny zakład zlokalizowany poza UE - wyrok NSA
str. 54   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Jak i kiedy skorzystać z ulgi abolicyjnej?
str. 55   
2.
Ustalenie kwoty odliczenia z tytułu dokonanych darowizn
str. 58   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
str. 59   
1.1.
Kwestia istnienia powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi
str. 59  
1.2.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez osoby fizyczne
str. 60  
2.
Nieodpłatne świadczenie uzyskane przez samorządową osobę prawną
str. 61   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Zaliczki uproszczone a prawo do stosowania 15% stawki podatku
str. 63   
2.
Ubiegłoroczna transakcja - jakie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych płatności regulowanych gotówką?
str. 63   
3.
Limit przychodów u podatnika na ryczałcie ewidencjonowanym
str. 64   
4.
Koszty rat leasingowych ponoszone podczas zawieszenia działalności
str. 65   
5.
Rozliczenie zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży towarów dokonanej w następnym miesiącu
str. 65   
6.
Nieodpłatne świadczenie dla byłego pracownika
str. 66   
XII.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60