otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników

Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1.
Inne korekty w przepływach z działalności operacyjnej
str. 2   
2.
Blokada środków pieniężnych w związku z zawartą gwarancją bankową
str. 3   
3.
Lokaty terminowe i odsetki od tych lokat
str. 4   
3.1.
Zakładanie i likwidacja lokat w przepływach pieniężnych
str. 4  
3.2.
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach terminowych
str. 5  
4.
Kredyt w rachunku bieżącym a przepływy pieniężne
str. 11   
5.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej
str. 12   
6.
Amortyzacja wartości firmy
str. 14   
7.
Odsetki od należności i zobowiązań
str. 14   
7.1.
Odsetki dotyczące działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
str. 15  
7.2.
Odsetki dotyczące działalności operacyjnej - metoda pośrednia
str. 16  
7.3.
Zapłacone odsetki od leasingu finansowego
str. 17  
8.
Dotacje otrzymane na sfinansowanie budowy środka trwałego
str. 18   
9.
Wpływy i wydatki związane z zaciągnięciem i zwrotem pożyczki
str. 20   
II.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

1.
Zysk w zestawieniu zmian w kapitale własnym
str. 21   
1.1.
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
str. 21  
1.2.
Przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych i na utworzenie kapitału zapasowego
str. 23  
2.
Podwyższenie kapitału i wydanie nowych udziałów
str. 26   
3.
Sprzedaż środka trwałego podlegającego aktualizacji
str. 27   
4.
Dopłaty do kapitału wniesione przez udziałowców
str. 29   
5.
Korekta błędu popełnionego w latach ubiegłych
str. 31   
6.
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
str. 34   
7.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
str. 35   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60