otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Dodatek Nr 1 do Poradnika VAT   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści

Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

Dodatek nr 1 do Poradnika VAT

pokaż fragmenty artykułów
I.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

str. 3    
 
DZIAŁ I Przepisy ogólne
str. 3   
 
DZIAŁ II Zakres opodatkowania
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 8  
 
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
str. 9  
 
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
str. 10  
 
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
str. 15  
 
DZIAŁ III Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
 
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
str. 17  
 
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
str. 19  
 
DZIAŁ IV Obowiązek podatkowy
 
Rozdział 1 Zasady ogólne
str. 21  
 
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
str. 22  
 
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
str. 24  
 
DZIAŁ V Miejsce świadczenia
 
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
str. 24  
 
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
str. 28  
 
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
str. 28  
 
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
str. 29  
 
DZIAŁ VI Podstawa opodatkowania
str. 32   
 
DZIAŁ VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
str. 35   
 
DZIAŁ VIII Wysokość opodatkowania
 
Rozdział 1 Stawki
str. 40  
 
Rozdział 2 Zwolnienia
str. 45  
 
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
str. 51  
 
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
str. 66  
 
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
str. 72  
 
DZIAŁ IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 
Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
str. 73  
 
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
str. 86  
 
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
str. 87  
 
DZIAŁ X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
 
Rozdział 1 Rejestracja
str. 92  
 
Rozdział 2 Deklaracje
str. 96  
 
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
str. 99  
 
Rozdział 4 Zapłata podatku
str. 101  
 
DZIAŁ Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach
str. 102   
 
DZIAŁ XI Dokumentacja
 
Rozdział 1 Faktury
str. 110  
 
Rozdział 2 Ewidencje
str. 117  
 
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
str. 118  
 
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
str. 122  
 
Rozdział 5 Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
str. 123  
 
DZIAŁ XII Procedury szczególne
 
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
str. 124  
 
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
str. 126  
 
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
str. 127  
 
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
str. 128  
 
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
str. 131  
 
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
str. 132  
 
Rozdział 6a Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a
str. 135  
 
Rozdział 7 Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a
str. 137  
 
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
str. 139  
 
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
str. 141  
 
DZIAŁ XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 142  
 
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
str. 142  
II.

USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

str. 163    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60