otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 12:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 71.115
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 2 (937) z dnia 10.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiany podwyższające limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opodatkowania ryczałtem - opublikowane
str. 5   
2.
Nowe wzory deklaracji, informacji, zgłoszeń i wniosków dla celów VAT
str. 6   
3.
Zmiany w przepisach związane z centralizacją jednostek samorządu terytorialnego
str. 7   
4.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących
str. 8   
5.
Nowy limit płatności gotówkowych a prowadzenie PKPiR
str. 8   
6.
Jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
str. 9   
7.
Zaniechanie PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"
str. 9   
8.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2017 r.
str. 9   
9.
Nowy wzór świadectwa pracy
str. 9   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Rozliczanie faktur korygujących w 2017 r. - VAT, podatki dochodowe i ewidencja księgowa
str. 10   
1.1.
Faktury korygujące w świetle ustawy o VAT
str. 10  
1.2.
Korekta przychodu podatkowego w związku z korektą sprzedaży
str. 12  
1.3.
Ujęcie faktur korygujących w księgach rachunkowych sprzedawcy
str. 14  
2.
Transakcje gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami w 2017 r. - wybrane zagadnienia
str. 15   
2.1.
Limit płatności gotówkowych - w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 15  
2.2.
Sposób zapłaty za transakcje a koszty uzyskania przychodów
str. 16  
2.3.
Limit 15.000 zł a VAT
str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.
Zmiany w VAT w 2017 r.
str. 21   
1.1.
Kto w 2017 r. może składać kwartalne deklaracje VAT?
str. 21  
1.2.
Faktura - "metoda kasowa"
str. 22  
2.
Zniesienie współwłasności rzeczy na gruncie ustawy o VAT - wyrok NSA
str. 23   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Skrócona nazwa firmy na fakturze
str. 25  
3.2.
Użyczenie mieszkania pracownikowi a VAT
str. 26  
3.3.
Dotacja na rozpoczęcie działalności - limit zwolnienia z VAT i z kasy fiskalnej
str. 29  
3.4.
Usługi kierowcy - jaka stawka VAT?
str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wydatki na najem mieszkania dla członka zarządu w kosztach podatkowych - interpretacja organu podatkowego
str. 31   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów
str. 33  
2.2.
Obowiązek dokumentacji cen transferowych w przypadku otrzymania aportu
str. 34  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego
str. 36  
3.2.
Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń
str. 37  
3.3.
Ustalanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki
str. 38  
3.4.
Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego
str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów a prowadzenie ewidencji prac twórczych - wyrok WSA
str. 39   
2.
Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR
str. 41   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kwartalne opłacanie zaliczek na PIT w 2017 r.
str. 43  
3.2.
Wypłata pracownikom premii pieniężnych a podatek dochodowy
str. 44  
3.3.
Wyłudzenie towaru - skutki w podatku dochodowym i VAT u sprzedawcy
str. 45  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem 2017 r.
str. 47   
2.
Amortyzacja budynku spółki osobowej uwzględniana w kosztach wspólnika - interpretacja organu podatkowego
str. 50   
3.
Instalacje obsługujące nowo powstały budynek
str. 51   
4.
Rozliczenie wspólnych nakładów na podnajmowanym obiekcie
str. 53   
VIII.

PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY

1.
JPK w pytaniach Czytelników
1.1.
Księgowość prowadzona ręcznie a faktury wystawiane komputerowo - obowiązki w zakresie JPK
str. 54  
1.2.
Ujmowanie zakupów w JPK_VAT
str. 55  
1.3.
Sporządzanie JPK_VAT w przypadku prowadzenia rejestrów VAT w kilku programach
str. 56  
2.
Odsetki przy częściowej spłacie zaległości podatkowej
str. 56   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Składka na FP za pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie
str. 57   
2.
Ubezpieczenie chorobowe przy wykonywaniu dwóch umów zlecenia
str. 59   
3.
Odsetki z tytułu opóźnienia wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS
str. 60   
X.

PRAWO PRACY

1.
Podwyższenie progu zatrudnienia zobowiązującego do tworzenia ZFŚS
str. 61   
2.
Wynagrodzenia z umów zleceń od 1 stycznia 2017 r.
str. 62   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego za 2016 r.?
str. 66   
2.
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2017 r.
str. 68   
3.
Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego
str. 69   
4.
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
str. 71   
5.
Faktury wystawiane w PLN, a zapłacone w walucie obcej
str. 73   
6.
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
str. 75   
DARMOWE PROGRAMY
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60