otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 1 (936) z dnia 1.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Jednolitego podatku nie będzie - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 4   
2.
Od 1 stycznia 2017 r. nowe obowiązki w zakresie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Od 1 stycznia 2017 r. wzrasta limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i opodatkowania ryczałtem
str. 5   
2.
Nowelizacja ustawy o VAT opublikowana
str. 6   
3.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOF
str. 6   
4.
Umorzone wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - nowe zwolnienie podatkowe
str. 6   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Spotkania (imprezy) świąteczne/podsumowujące rok - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
str. 7   
1.1.
Udział w spotkaniu świątecznym a przychód pracownika
str. 7  
1.2.
Czy z tytułu udziału pracownika w imprezie firmowej należy odprowadzić składki ZUS?
str. 8  
1.3.
Impreza świąteczna sfinansowana ze środków obrotowych a VAT
str. 9  
1.4.
Spotkania firmowe a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
str. 11  
1.5.
Wydatki na spotkanie firmowe a ewidencja księgowa
str. 12  
1.6.
Możliwość finansowania spotkań (imprez) firmowych środkami ZFŚS
str. 12  
2.
Rezygnacja z rozliczania VAT w 2017 r. - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa
str. 13   
2.1.
Nowy limit zwolnienia z VAT w 2017 r.
str. 13  
2.2.
Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towaru (usługi)
str. 15  
2.3.
Korekta VAT naliczonego a podatek dochodowy
str. 16  
2.4.
Ewidencja księgowa korekty VAT związanej z rezygnacją z rozliczania VAT
str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.
Zmiany w VAT od 2017 r. - towary wrażliwe, odpowiedzialność solidarna nabywcy
str. 18   
2.
Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.
str. 21   
3.
Zawarcie umowy o zwolnieniu z długu a korekta VAT przez dłużnika - wyrok WSA
str. 22   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczenie faktury korygującej "in minus" - wybrane zagadnienia
str. 23  
4.2.
Sprzedaż samochodu kontrahentowi z UE
str. 24  
4.3.
Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT
str. 25  
4.4.
Darowizna przedsiębiorstwa a VAT
str. 27  
4.5.
Centralizacja rozliczeń VAT - gospodarka nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa
str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Zwrot nadpłaconych składek ZUS a podatek dochodowy - wyrok WSA
str. 31   
2.
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
str. 33   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kserokopia/skan dokumentu a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów
str. 36  
3.2.
Ustalenie przychodu ze sprzedaży akcji posiadanych w innej spółce kapitałowej
str. 37  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Sprzedaż przez wspólnika nieruchomości otrzymanej od spółki - interpretacja Ministra Finansów
str. 39   
2.
Sprzedaż żywności przez rolników - zmiany w opodatkowaniu od 1 stycznia 2017 r.
str. 40   
3.
Regulowanie transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego a koszty podatkowe (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 42   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Projekty wykonywane w ramach umowy o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodów
str. 43  
4.2.
Sponsoring imprezy charytatywnej - koszty podatkowe
str. 44  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Korekta zmieniająca stawki z Wykazu na stawki ustalone indywidualnie - wyrok WSA
str. 46   
2.
Środki trwałe oraz wyposażenie sfinansowane dotacją z urzędu pracy - interpretacja indywidualna
str. 47   
3.
Degresywna metoda amortyzacji w kolejnym roku podatkowym
str. 49   
4.
Ulepszenie budynku przed oddaniem do używania a indywidualna stawka amortyzacyjna
str. 51   
VIII.

PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY

1.
JPK - odpowiedzi na pytania Czytelników
1.1.
Podatnik zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT
str. 53  
1.2.
JPK przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT
str. 53  
1.3.
Czy JPK można przesyłać w kilku plikach?
str. 54  
1.4.
Spółka z zagranicznym udziałem a ustalanie statusu na potrzeby JPK
str. 55  
2.
Podział spółki kapitałowej i sukcesja a podatek od nieruchomości - odpowiedź na interpelację poselską
str. 55   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Ubezpieczenia i składki w ZUS za pracowników w okresie ich I roku pracy w 2017 r.
str. 56   
2.
Informację ZUS IWA za 2016 r. należy złożyć w ZUS do końca stycznia 2017 r.
str. 57   
3.
Składki pracownika młodocianego po ukończeniu 18 lat
str. 58   
4.
Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 59   
X.

PRAWO PRACY

1.
Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach
str. 60   
2.
Wystawianie świadectwa pracy na podstawie nowych przepisów
str. 62   
3.
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Ewidencja księgowa rocznej korekty ZFŚS za 2016 r.
str. 65   
2.
Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT
str. 67   
3.
Ewidencja księgowa wypłaty ekwiwalentu za urlop
str. 69   
4.
Wyprzedaż towarów po cenach niższych od cen zakupu
str. 70   
5.
Wycena i ewidencja faktur w walucie obcej za zakup środka trwałego
str. 72   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60