otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 1 (427) z dnia 1.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Co nowego w prawie pracy w 2017 r.?
str. 4   
1.1.
Zmiany do Kodeksu pracy
str. 4  
1.2.
Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
str. 8  
2.
W 2017 r. wyższe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenie urlopowe
str. 8   
3.
Obliczanie stażu warunkującego wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy - stanowisko resortu pracy
str. 10   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obciążenia składkowo-podatkowe pracownika w 2017 r.
str. 12  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
str. 15  
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu za grudzień poprzedniego roku
str. 18  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r.
str. 19  
2.
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
str. 21  
3.
Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
str. 23  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Od 1 stycznia 2017 r. zmiana najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w związku z wyższą płacą minimalną
str. 24  
2.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
str. 26  
3.
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego
str. 28  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Czy nieprawidłowo wykorzystywane zwolnienie od pracy wliczać do okresu zasiłkowego?
str. 30  
2.
Zasiłek za czas osobistej opieki sprawowanej nad chorym ojcem przez dorosłe dzieci
str. 31  
3.
Potrącenia komornicze ze świadczenia rehabilitacyjnego
str. 33  
4.
Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przysługującego za część miesiąca - wyjaśnienie ZUS
str. 35  
V.
Emerytury i renty
1.
Prawo do wypłaty renty rodzinnej z rentą socjalną
str. 36  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zmiana warunków umowy o pracę ze względu na wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia
str. 38  
2.
Zawarcie umowy na czas określony wyłączonej spod stosowania reguły 3/33
str. 39  
3.
Skutki wskazania różnych miejsc wykonywania pracy w umowie o pracę i w zakresie zadań
str. 42  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zmniejszenie pracownikowi wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
str. 44  
2.
Rozliczanie pracy w systemie równoważnym
str. 45  
3.
Zaliczenie okresów przejazdów do czasu pracy pracownikom mobilnym wykonującym zadania w załodze
str. 47  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Prawidłowość zapisów regulaminowych w sprawie dodatku za pracę w nocy, w nadgodzinach i stażowego
str. 48  
2.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
str. 50  
3.
Należności z tytułu podróży służbowej kierowcy
str. 52  
4.
Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy przez przejętego pracownika
str. 54  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Deklaracja w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat
str. 55  
2.
Od 1 stycznia 2017 r. zagwarantowanie zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
str. 56  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w komisji bhp
str. 57  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik choruje na przełomie roku
str. 59   
1.
Ogólne zasady dotyczące wypłaty świadczeń chorobowych
str. 59  
2.
Zmiana uprawnień płatników składek w zakresie wypłaty zasiłków na przełomie roku
str. 60  
3.
Ustalanie limitów wypłaty wynagrodzenia za czas choroby trwającej w danym roku
str. 61  
4.
Świadczenia za czas niezdolności do pracy trwającej na przełomie roku kalendarzowego
str. 62  
XII.
Ryczałt za noclegi w zagranicznej podróży kierowcy - skutki wyroku TK
str. 63   
1.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtu za nocleg kierowcy podczas podróży za granicę
str. 63  
2.
Dlaczego kierowcom nie przysługuje ryczałt za nocleg?
str. 63  
3.
Cząstkowość wykładni Trybunału Konstytucyjnego
str. 65  
4.
Konsekwencje dla przewoźników i ich pracowników po ogłoszeniu wyroku TK
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Od 1 października 2017 r. obniżenie wieku emerytalnego - informacja resortu pracy
str. 67   
2.
Przychód z umowy zlecenia/pełnienia funkcji członka rady nadzorczej umożliwiający pozostanie rolnikowi w KRUS
str. 67   
3.
Od 1 stycznia br. sprawozdania finansowe za 2016 r. należy przesyłać do oddziałów PFRON
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60