otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 1 (433) z dnia 1.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Podatki PIT i CIT w 2017 r. - najważniejsze zmiany przepisów
str. 4   
1.1.
Płatności gotówkowe powyżej 15.000 zł - ograniczenia w zakresie ujmowania w kosztach podatkowych
str. 4  
1.2.
Obniżona stawka CIT
str. 5  
1.3.
Zmiana kwoty zmniejszającej podatek PIT
str. 6  
1.4.
Dokumentacja cen transferowych
str. 7  
1.5.
Uszczelnienie polskiego systemu podatkowego w zakresie opodatkowania nierezydentów
str. 8  
1.6.
Korzystniejsze warunki stosowania ulgi na działalność innowacyjną
str. 9  
1.7.
Nowe skutki podatkowe przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego
str. 10  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Podwyższenie limitów dla przedsiębiorców na ryczałcie ewidencjonowanym oraz prowadzących podatkowe księgi
str. 11   
2.
Zwolnienie od podatku nagród otrzymanych w ramach akcji "Loteria Paragonowa 2 edycja"
str. 12   
3.
Umorzone wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wolne od PIT
str. 12   
4.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych na 2017 r.
str. 12   
III.

PIT I CIT 2016 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Obowiązki płatnika PIT w zakresie sporządzania formularzy podatkowych za 2016 r.
str. 13   
1.1.
Deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11 i PIT-R
str. 13  
1.2.
Deklaracja PIT-8AR
str. 15  
1.3.
Informacja PIT-8C
str. 16  
1.4.
Informacja IFT-1R
str. 17  
1.5.
Roczne obliczenie podatku PIT-40
str. 18  
1.6.
Przesłanki składania formularzy podatkowych w formie dokumentów pisemnych
str. 19  
2.
Rozliczenie ryczałtowców i kartowiczów
2.1.
Zeznanie PIT-28
str. 19  
2.2.
Deklaracja PIT-16A
str. 21  
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych płatności regulowanych gotówką a przepisy przejściowe
str. 22   
2.
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
str. 23   
3.
Koszt wynagrodzeń i składek ZUS w okresie nieświadczenia pracy
str. 24   
4.
Najem samochodu podczas delegacji zagranicznej
str. 25   
4.1.
Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych pracodawcy
str. 25  
4.2.
Rozliczenie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
str. 26  
5.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
str. 27   
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Stosowanie w 2017 r. przez pracodawcę kwoty zmniejszającej
str. 29   
2.
Zbliża się termin złożenia płatnikowi oświadczenia PIT-12
str. 31   
3.
"Kilometrówka" i inne należności z tytułu odbycia podróży służbowej prywatnym samochodem
str. 32   
4.
Zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi tymczasowemu powoduje powstanie przychodu
str. 34   
5.
Koszty w zeznaniu inne niż w PIT-11 - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 36   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.
str. 37   
2.
Przejścia z metody degresywnej na liniową dokonuje się na początku roku
str. 38   
3.
Rozliczenie zakupu licencji
str. 39   
4.
Czy niedostateczna kapitalizacja zmniejsza koszty z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych?
str. 40   
5.
Wartość początkowa prawa ochronnego na znak towarowy otrzymanego w darowiźnie - interpretacja Ministra Finansów
str. 41   
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Założenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2017 r.
str. 42   
1.1.
Obowiązki informacyjne prowadzących księgę
str. 42  
1.2.
Decyzje mające wpływ na zapisy w księdze
str. 44  
2.
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego telefonu do celów służbowych
str. 46   
3.
Naliczanie odsetek za zwłokę po korekcie zeznania i przeliczeniu zaliczek należnych za rok podatkowy
str. 48   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Należności wypłacone rzeczywistemu właścicielowi
str. 50   
2.
Zmiana konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Koreą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
str. 52   
3.
Zastosowanie ulgi abolicyjnej wobec podatników zwolnionych z płacenia podatku w państwie źródła - interpretacja ogólna
str. 53   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Ulga internetowa w zeznaniu ryczałtowca za 2016 r.
str. 55   
2.
Dieta uwzględniana przy wyliczaniu pracownikowi zagranicznego dochodu wolnego od podatku
str. 57   
3.
Ustalenie zakresu zwolnienia podatkowego przy zakupie mieszkania w stanie deweloperskim
str. 58   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Transakcje pomiędzy spółką jawną i jej wspólnikiem a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
str. 60   
1.1.
Uznanie podmiotów za powiązane
str. 60  
1.2.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w świetle przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2016 r.
str. 61  
1.3.
Aktualna wykładnia organów podatkowych dla stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2016 r.
str. 62  
1.4.
Obowiązek dokumentacyjny dla wspólników od 1 stycznia 2017 r.
str. 62  
2.
Cienka kapitalizacja - ustalanie wielkości zadłużenia
str. 63   
3.
Koszty uzyskania przychodu ze zbycia odziedziczonych akcji
str. 64   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Towary otrzymane jako gratisy nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
str. 65   
2.
Czy wyłączenie z kosztów obowiązuje przy transakcjach gotówkowych z osobami niebędącymi przedsiębiorcami?
str. 66   
3.
Kurs waluty stosowany w przypadku importu towarów
str. 66   
4.
Moment powstania przychodu z refaktury za media
str. 67   
5.
Termin zapłaty ryczałtu za grudzień
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60