otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022 r., godz. 11:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 15.605
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?

Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
pokaż fragmenty artykułów
I.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - informacje ogólne

1.
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
str. 3   
2.
Jednostki powiązane oraz pozostałe, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
str. 4   
3.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
str. 6   
3.1.
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
str. 6  
3.2.
Na czym polega porównywalność danych i co może ją zakłócić?
str. 7  
3.3.
Czy należy dokonywać przeliczeń danych porównawczych przy różnej długości okresów sprawozdawczych?
str. 8  
3.4.
Jak doprowadzić dane do porównywalności?
str. 9  
II.

AKTYWA I PASYWA - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

1.
Prezentacja aktywów trwałych
str. 12   
1.1.
Wartości niematerialne i prawne
str. 12  
1.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
str. 15  
1.3.
Należności długoterminowe
str. 19  
1.4.
Inwestycje długoterminowe
str. 20  
1.5.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
str. 25  
2.
Prezentacja aktywów obrotowych
str. 27   
2.1.
Zapasy
str. 27  
2.2.
Należności krótkoterminowe
str. 30  
2.3.
Inwestycje krótkoterminowe
str. 33  
2.4.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
str. 37  
3.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
str. 38   
4.
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
str. 38   
4.1.
Kapitał (fundusz) podstawowy
str. 39  
4.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
str. 40  
4.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
str. 41  
4.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
str. 41  
4.5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
str. 41  
4.6.
Zysk (strata) netto
str. 42  
4.7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
str. 42  
5.
Prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania
str. 42   
5.1.
Rezerwy na zobowiązania
str. 42  
5.2.
Zobowiązania długoterminowe
str. 45  
5.3.
Zobowiązania krótkoterminowe
str. 48  
5.4.
Rozliczenia międzyokresowe
str. 52  
6.
Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi
str. 53   
III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

1.
Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat
str. 60   
2.
Warianty rachunku zysków i strat
str. 61   
3.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
str. 62   
3.1.
Działalność operacyjna
str. 62  
3.2.
Działalność finansowa
str. 70  
3.3.
Podatek dochodowy
str. 73  
3.4.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
str. 73  
4.
Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat z kontami syntetycznymi
str. 74   
IV.

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKI MIKRO - według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości

1.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
str. 78   
2.
Jak sporządzić rachunek zysków i strat jednostki mikro?
str. 80   
V.

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKI MAŁEJ - według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości

1.
Zakres informacyjny bilansu jednostki małej
str. 81   
2.
Rachunek zysków i strat jednostki małej
str. 85   
VI.

PREZENTACJA WYBRANYCH ZDARZEŃ W BILANSIE I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1.
Przedpłata wpłacona na poczet przyszłej usługi
str. 92   
2.
Skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS
str. 92   
3.
Koszty usług niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania
str. 93   
4.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych
str. 94   
5.
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego
str. 95   
6.
Zobowiązanie z odroczonym terminem spłaty
str. 96   
7.
Nadwyżka VAT naliczonego w bilansie dla jednostek małych
str. 97   
8.
Zasady rozliczania i prezentacji kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży
str. 98   
9.
Wynik ze sprzedaży udziałów w zysku spółki komandytowej
str. 99   
10.
Nadpłata dokonana przez nabywcę towarów
str. 100   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.