otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe

Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
I.

WYPADKI PRZY PRACY

1.
Definicja wypadku przy pracy
str. 3   
1.1.
Nagłość zdarzenia
str. 4  
1.2.
Przyczyna zewnętrzna
str. 4  
1.3.
Uraz
str. 5  
1.4.
Związek z pracą
str. 6  
2.
Rodzaje wypadków przy pracy
str. 6   
3.
Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
str. 6   
4.
Postępowanie powypadkowe
str. 8   
5.
Zespół powypadkowy
str. 11   
6.
Metody badania wypadków przy pracy
str. 13   
7.
Sporządzenie protokołu powypadkowego
str. 15   
8.
Uprawnienia poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego pracownika w razie nieuznania przez pracodawcę zdarzenia za wypadek przy pracy
str. 22   
9.
Postępowanie w przypadku wypadku osoby niebędącej pracownikiem
str. 22   
10.
Rejestr wypadków przy pracy
str. 27   
11.
Statystyczna karta wypadku przy pracy
str. 27   
II.

CHOROBY ZAWODOWE

1.
Definicja choroby zawodowej
str. 28   
2.
Wykaz chorób zawodowych
str. 28   
3.
Postępowanie w sprawie chorób zawodowych
str. 33   
4.
Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
str. 41   
III.

DODATKOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z WYPADKAMI PRZY PRACY I CHOROBAMI ZAWODOWYMI

1.
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
str. 42   
2.
Całkowita niezdolność do pracy a obowiązek zmiany warunków wykonywania pracy
str. 43   
IV.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

1.
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
str. 44   
1.1.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
str. 45  
1.2.
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
str. 52  
1.3.
Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
str. 53  
1.4.
Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego i dla członków rodziny
str. 54  
1.5.
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego
str. 58  
1.6.
Renta szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego
str. 59  
1.7.
Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego
str. 59  
1.8.
Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
str. 59  
1.9.
Dodatek pielęgnacyjny
str. 60  
1.10.
Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
str. 60  
2.
Inne świadczenia związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
str. 60   
2.1.
Odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku
str. 60  
2.2.
Świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy
str. 61  
V.

WYPADKI W DRODZE DO PRACY I Z PRACY

1.
Definicja wypadku w drodze do pracy i z pracy
str. 63   
2.
Początek i koniec drogi
str. 64   
3.
Przerwanie drogi
str. 65   
4.
Postępowanie powypadkowe
str. 65   
5.
Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków w drodze do pracy lub z pracy
str. 68   
VI.

WYPADKI W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH

1.
Definicja wypadku i choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach
str. 69   
2.
Świadczenia odszkodowawcze
str. 70   
3.
Postępowanie powypadkowe oraz postępowanie w celu stwierdzenia choroby zawodowej
str. 70   
VII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM POWYPADKOWYM

1.
Odpowiedzialność wykroczeniowa
str. 70   
2.
Odpowiedzialność karna
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60