otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 32 (931) z dnia 10.11.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Bezpłatna aplikacja JPK - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 4   
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Termin przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie JPK
str. 4  
2.2.
Transakcje przekraczające 15.000 zł - ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów w 2017 r.
str. 5  
2.3.
Jakie podmioty w 2017 r. zmienią urząd skarbowy?
str. 6  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiany w VAT przyjęte przez Radę Ministrów
str. 7   
2.
Trwają prace nad zmianami przepisów w zakresie ulg podatkowych na działalność innowacyjną
str. 10   
3.
Jeden indywidualny rachunek dla wpłaty wszystkich składek do ZUS
str. 10   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Świadczenie usług po promocyjnej cenie - skutki podatkowe i ujęcie księgowe
str. 12   
1.1.
Sprzedaż po promocyjnej cenie - przychody i koszty podatkowe
str. 12  
1.2.
Rozliczenie VAT od sprzedaży po cenie promocyjnej
str. 13  
1.3.
Sprzedaż usługi po promocyjnej cenie w ewidencji księgowej
str. 15  
2.
Rozliczanie rat leasingowych - podatki i ewidencja księgowa
str. 16   
2.1.
Prawo do odliczenia VAT z rat leasingowych
str. 16  
2.2.
Rozliczenie raty leasingowej na gruncie podatku dochodowego
str. 17  
2.3.
Ujęcie raty leasingowej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
str. 19  
IV.

PODATEK VAT

1.
Odliczanie 100% VAT od nabycia samochodu przeznaczonego do odsprzedaży - wyrok NSA
str. 20   
2.
Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika ustalonego własną metodą - interpretacja organu podatkowego
str. 22   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku - nowe stanowisko organów podatkowych w kwestii pierwszego zasiedlenia
str. 23  
3.2.
Zakup komputerów - kiedy ogólne zasady rozliczenia, a kiedy odwrotne obciążenie?
str. 25  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Czy podatnik zwolniony z VAT wykazuje WNT?
str. 26  
4.2.
Rozpoczęcie działalności w trakcie roku podatkowego a zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej
str. 27  
4.3.
Zniszczenie samochodu a korekta odliczonego VAT od jego zakupu
str. 28  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Stosowanie 15% stawki CIT od 2017 r.
str. 29   
2.
Wydatki poniesione na najem samochodu/mieszkania a koszty podatkowe - interpretacje organu podatkowego
str. 30   
3.
Data faktury a przychód podatkowy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 32   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Usługi wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
str. 33  
4.2.
Czy moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości zależy od jego zapłaty?
str. 35  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa - kolejny wyrok WSA
str. 37   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakupy w walucie obcej u prowadzących PKPiR
str. 38  
2.2.
Noclegi dla pracowników oddelegowanych sfinansowane przez kontrahenta
str. 41  
2.3.
Nieujęte różnice kursowe - moment korekty przychodów i kosztów podatkowych
str. 41  
2.4.
Zasady zaliczania do kosztów podatkowych należności nieściągalnych
str. 43  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Odpisy amortyzacyjne po dokonaniu rozdzielności majątkowej małżonków - interpretacja organu podatkowego
str. 45   
2.
Wartość początkowa samochodu zakupionego za granicą
str. 46   
3.
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego
str. 47   
4.
Przekazanie nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
str. 49   
VIII.

PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY

1.
Ustalanie statusu podmiotu dla potrzeb JPK w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
str. 51   
2.
Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - nadal aktualne
str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
ZUS informuje o ułatwieniach dla firm delegujących pracowników do pracy za granicę
str. 55   
2.
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - nowe zasady
str. 55   
3.
Składka zdrowotna od przychodu pracownika zatrudnionego na część etatu
str. 57   
4.
Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków
str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.
Wymiar czasu pracy pracowników w 2017 r.
str. 59   
2.
Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r.
str. 61   
3.
Stosowanie stawki godzinowej przy umowie zlecenia
str. 63   
4.
Wypowiadanie umów na czas określony
str. 64   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald
str. 66   
2.
Faktura zaliczkowa na poczet wykonania usługi badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
str. 67   
3.
Roczne sprawozdanie finansowe a status dla JPK
str. 69   
4.
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
str. 71   
5.
Wydawanie konsumentom bonów pieniężnych
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60