otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 r., godz. 13:33
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
Elementy sprawozdania finansowego
str. 3   
2.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
str. 4   
3.
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
str. 4   
4.
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
str. 6   
II.

OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
str. 7   
2.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta
str. 8   
3.
Termin podpisania umowy z biegłym rewidentem
str. 9   
4.
Konsekwencje niepoddania sprawozdania finansowego badaniu
str. 10   
III.

INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

1.
Przygotowanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
str. 11   
2.
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
str. 15   
3.
Czy arkusze spisowe mogą być sporządzane w formie elektronicznej?
str. 17   
4.
Konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych
str. 18   
5.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury na koniec każdego roku obrotowego
str. 19   
6.
Składniki aktywów inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia salda i sposób dokonania takiej inwentaryzacji
str. 20   
7.
Wątpliwości związane z inwentaryzacją drogą uzgodnienia sald
str. 22   
8.
Składniki aktywów i pasywów podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
str. 24   
IV.

WYCENA BILANSOWA AKTYWÓW I PASYWÓW

1.
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
str. 26   
2.
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
str. 27   
3.
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
str. 29   
4.
Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
str. 32   
5.
Wycena bilansowa produkcji w toku
str. 33   
6.
Wycena rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy
str. 34   
7.
Zasady wyceny bilansowej wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją w stałych cenach ewidencyjnych
str. 35   
8.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena na dzień bilansowy
str. 36   
V.

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

1.
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych
str. 37   
2.
Prace związane ze wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych
str. 37   
3.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
str. 38   
VI.

SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD

1.
Sprawdzenie wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych
str. 39   
2.
Częstotliwość sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
str. 40   
3.
Cel sporządzania zestawienie obrotów i sald
str. 40   
4.
Jak prawidłowo sporządzić zestawienie obrotów i sald?
str. 41   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60