otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 20 (428) z dnia 20.10.2016   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych planowane na 2017 r.
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Limity uprawniające do statusu małego podatnika w 2017 r.
str. 6   
III.
Rozliczanie VAT od samochodów w pytaniach Czytelników
1.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego na cele prywatne
str. 7  
2.
Samochód testowy wykorzystywany do celów prywatnych
str. 8  
3.
Sprzedaż samochodu przez rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT
str. 8  
IV.
Terminy zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
str. 9   
1.
Kiedy można otrzymać bezpośredni zwrot podatku?
str. 9  
2.
Podstawowy termin zwrotu bezpośredniego
str. 9  
3.
Przyspieszony termin zwrotu na wniosek podatnika
str. 10  
4.
Zwrot przy braku czynności opodatkowanych VAT
str. 11  
5.
Weryfikacja zasadności zwrotu - planowane zmiany do ustawy
str. 12  
V.
Paragony fiskalne i faktury w Jednolitym Pliku Kontrolnym
str. 13   
1.
Ujmowanie paragonów fiskalnych w JPK
str. 13  
2.
Faktury wystawiane do paragonów fiskalnych
str. 14  
VI.
Zwolnienie z VAT przy sprzedaży budynku mieszkalnego
str. 14   
1.
Jak rozumieć pierwsze zasiedlenie?
str. 15  
2.
Sprzedaż budynku mieszkalnego, w którym dokonywano ulepszeń
str. 16  
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Termin rozliczenia faktury korygującej
str. 17  
2.
Sprzedaż towaru używanego a działalność zwolniona z VAT
str. 17  
3.
Skutki złożenia aktualizacji VAT-R po terminie
str. 18  
4.
Nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego
str. 19  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Prawo do zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
str. 20  
2.
Kasa rejestrująca w gastronomii obwoźnej
str. 21  
3.
Obowiązek ewidencji sprzedaży w kasie zależy od statusu nabywcy
str. 22  
4.
Dostawa notebooka wraz z oprogramowaniem
str. 23  
5.
Kasa fiskalna w ręcznej myjni samochodowej
str. 24  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
str. 26   
1.
Informacje podsumowujące - rodzaje formularzy
str. 26  
2.
Termin składania formularza VAT-UE
str. 27  
3.
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego
str. 28  
4.
Informacje zawarte w zestawieniu zbiorczym
str. 29  
5.
Korygowanie złożonej informacji podsumowującej
str. 29  
X.
Transakcje z zagranicą w wyjaśnieniach organów podatkowych
1.
Kwalifikacja czynności wytworzenia towaru z powierzonego materiału
str. 30  
2.
Obowiązek podatkowy w WNT udokumentowanym przed otrzymaniem towarów
str. 32  
3.
Przerób na terytorium kraju towarów będących przedmiotem dostawy
str. 33  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie usług naprawy urządzeń zamontowanych na budynkach
str. 34  
2.
WNT samochodu osobowego, który jest przedmiotem leasingu zwrotnego
str. 37  
3.
Faktura zaliczkowa dokumentująca usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce
str. 40  
4.
WNT od zagranicznego podatnika zarejestrowanego również w Polsce
str. 42  
5.
Wynajem samochodu poza terytorium Polski
str. 44  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Opodatkowanie dostawy towaru wraz z usługą budowlaną
str. 45   
1.
Stawka VAT na roboty budowlane wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego
str. 45  
2.
Dostawa towarów czy usługa budowlana?
str. 46  
3.
Kryteria kwalifikacyjne do oceny świadczenia złożonego - stanowisko organów podatkowych i wyrok NSA
str. 46  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Rejestracja podatników VAT z uwzględnieniem zmian planowanych w 2017 r.
str. 48   
1.
Kto musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne?
str. 48  
2.
Wniosek o potwierdzenie rejestracji
str. 49  
3.
Termin odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
str. 49  
4.
Nowe zasady rejestracji na potrzeby VAT - projekt zmian do ustawy o VAT
str. 50  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Brak zapłaty należności - obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
str. 51   
1.
Kiedy dłużnik musi skorygować VAT naliczony?
str. 51  
2.
Ponowna korekta VAT naliczonego po zapłacie należności
str. 53  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Rozliczanie podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej
str. 55   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Korekta refaktury za media
str. 57   
2.
Związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną VAT
str. 58   
3.
Konsekwencje wystawiania faktur pro forma
str. 59   
4.
Umowa w sprawie wystawiania faktur przez nabywcę
str. 59   
5.
Termin zwrotu części VAT za materiały budowlane
str. 60   
6.
Podstawa prawna na fakturze przy sprzedaży zwolnionej
str. 61   
7.
Czy z faktury dokumentującej koszty windykacji dłużnik może odliczyć podatek VAT?
str. 62   
8.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta podatku naliczonego od zakupu środków trwałych
str. 63   
9.
Sprzedaż towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia na rzecz podatnika, który zawiesił działalność gospodarczą
str. 64   
10.
Prawo do odliczenia VAT przy zakupie przyczepy
str. 66   
11.
Otrzymanie części zapłaty a obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
str. 67   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60