otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 18 (426) z dnia 20.09.2016   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ustawa dotycząca centralizacji rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 4   
1.
Zasady dokonywania rozliczeń podatku przez jednostki samorządowe
str. 5  
2.
Korekty rozliczeń podatku VAT za okresy rozliczeniowe upływające przed centralizacją
str. 5  
3.
Zwrot podatku VAT od inwestycji finansowanych ze środków unijnych
str. 6  
4.
Przepisy przejściowe w zakresie rozliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 7  
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
str. 8   
1.
Spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających VAT
str. 8  
2.
Obowiązek załączenia informacji o spisie do deklaracji VAT
str. 9  
3.
Rozliczenie podatku od towarów i usług za ostatni miesiąc (kwartał) prowadzenia działalności gospodarczej
str. 9  
4.
Kiedy należy złożyć formularz VAT-Z?
str. 10  
III.
Duplikaty faktur w świetle przepisów ustawy o VAT
str. 11   
1.
Moment odliczenia VAT z duplikatu faktury
str. 11  
2.
Duplikat faktury a korekta podatku VAT w ramach ulgi na złe długi
str. 12  
3.
Obowiązek wystawiania duplikatów faktur przez podmiot przekształcony
str. 13  
4.
Przechowywanie duplikatu faktury
str. 14  
5.
Samofakturowanie a obowiązek wystawienia duplikatu faktury
str. 14  
IV.
Użytkowanie wieczyste - zasady opodatkowania podatkiem VAT
str. 15   
1.
Na czym polega wieczyste użytkowanie gruntów?
str. 15  
2.
Dostawa budynków znajdujących się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym
str. 15  
3.
Obowiązek podatkowy od opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
str. 17  
V.
Sprzedaż usług przez zakład budżetowy na rzecz gminy
str. 17   
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy darowizna produktów spożywczych podlega VAT?
str. 19  
2.
Ulga na złe długi - korekta VAT przez wierzyciela
str. 20  
3.
Najem w deklaracji VAT
str. 21  
4.
Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
str. 21  
5.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu odzieży roboczej
str. 22  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Kasy rejestrujące w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 23   
VIII.
Działalność prowadzona przez fundację a kasa rejestrująca
str. 24   
1.
Rodzaj wykonywanych czynności decyduje o zwolnieniu z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
str. 24  
2.
Przekazywanie prezentów o małej wartości
str. 27  
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy sprzedaży samochodu
str. 27  
2.
Jak wykazać zwrot ulgi za kasę w deklaracji VAT?
str. 28  
3.
Jedna faktura do kilku paragonów
str. 29  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Zasady rozliczania podatku VAT od importu towarów
str. 30   
1.
Zasady ogólne rozliczania importu towarów
str. 30  
2.
Procedura uproszczona rozliczana w deklaracji podatkowej
str. 31  
3.
Upoważnione podmioty gospodarcze - wydłużenie terminu na rozliczenie VAT
str. 33  
4.
Deklarowanie importu towarów przez podatników stosujących odprawę scentralizowaną
str. 34  
XI.
Rozszerzenie zastosowania stawki VAT 0% dla dostaw związanych z transportem morskim - zmiany od 1 stycznia 2017 r.
str. 35   
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup usług w zakresie transakcji płatniczych
str. 37  
2.
Dostawa towarów, które importuje polski nabywca
str. 38  
3.
Obowiązek podatkowy w WNT udokumentowanym przed datą dokonania dostawy
str. 39  
4.
Kurs walut w imporcie usług a data dokonania zapłaty za usługi
str. 41  
5.
Transport promowy poza terytorium UE
str. 42  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście
str. 43   
1.
Warunki wyłączenia umowy cywilnoprawnej z opodatkowania VAT
str. 44  
2.
Czynności wykonywane przez komorników sądowych
str. 44  
3.
Podstawa opodatkowania usług świadczonych przez adwokatów
str. 45  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Podmioty rozliczające VAT kwartalnie
str. 47   
1.
Kwartalne deklaracje składane przez małych podatników
str. 47  
2.
Obowiązek wpłaty zaliczek przez podatników składających deklaracje VAT-7D
str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Sprzedaż towarów używanych - wzór faktury zaliczkowej i końcowej
str. 51   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Rozliczanie akcyzy od piwa produkowanego poza składem podatkowym
str. 54   
1.
Jak ustalić podstawę opodatkowania piwa?
str. 54  
2.
Sposób obliczenia wysokości podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedpłaty akcyzy
str. 55  
3.
Opodatkowanie ubytków powstających w trakcie produkcji piwa
str. 56  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Podatek VAT od kosztów sprzedaży samochodu
str. 57   
2.
Faktura korygująca błędną cenę towaru
str. 58   
3.
Preproporcja w spółce prowadzącej szkołę publiczną
str. 59   
4.
Inwestycje prowadzone przez spółdzielnię mieszkaniową a VAT
str. 60   
5.
Odliczenie VAT od czynności związanych z działalnością rolniczą
str. 61   
6.
Montaż skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych
str. 63   
7.
Zbiorcza refaktura obciążająca pracownika za rozmowy telefoniczne
str. 64   
8.
Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej a sukcesja podatkowa
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Wykonawcze rozporządzenia akcyzowe
str. 66  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60