otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 17 (425) z dnia 10.09.2016   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Przedłużenie terminu przekazywania JPK dla podmiotów sektora finansów publicznych
str. 4   
II.
E-paragony od 1 stycznia 2018 r.
str. 5   
B.

OBRÓT KRAJOWY

III.
Zasady rozliczania nadpłaty w podatku VAT
str. 6   
1.
Kiedy powstaje nadpłata podatku VAT?
str. 6  
2.
Zwrot nadpłaty na wniosek podatnika
str. 7  
3.
Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych i przyszłych zobowiązań
str. 8  
IV.
Jaką metodę zastosować przy odliczaniu VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną?
str. 10   
1.
Odliczanie VAT w oparciu o tzw. klucz powierzchniowy
str. 10  
1.1.
Interpretacje organów podatkowych str. 11  
1.2.
Wyrok WSA w Warszawie str. 12  
2.
Podatek VAT od użytkowania lokalu na potrzeby własnej działalności oraz na wynajem
str. 13  
V.
Samochody w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 13   
1.
Podatek VAT od samochodów demonstracyjnych przeznaczonych do odsprzedaży
str. 13  
2.
Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy
str. 14  
3.
Pełne odliczenie VAT od wydatków ponoszonych na użytkowanie samochodu
str. 15  
VI.
Zwrot VAT w prywatnym budownictwie mieszkaniowym - informacja dla składających wnioski w IV kwartale 2016 r.
str. 17   
1.
Zasady zwrotu części wydatków poniesionych po 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych
str. 17  
2.
Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 1 stycznia 2014 r.
str. 17  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Obowiązki związane z zakończeniem ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
str. 19   
1.
Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej
str. 20  
2.
Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy
str. 23  
3.
Co zrobić z nieużywaną kasą fiskalną?
str. 24  
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zaliczka na poczet usługi medycznej
str. 25  
2.
Zgłoszenie zmiany miejsca używania kasy
str. 26  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Problemy związane z dokumentowaniem i deklarowaniem WDT
str. 27   
1.
Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w WDT
str. 27  
2.
Ewidencjonowanie i deklarowanie WDT przy braku odpowiednich dokumentów
str. 29  
X.
Czytelnicy pytają
1.
Opodatkowanie usług pozyskiwania personelu dla zagranicznej firmy
str. 31  
2.
Zakup biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika
str. 32  
3.
Rozliczenie faktur dokumentujących transakcję trójstronną
str. 34  
4.
Transakcje zakupu i sprzedaży towarów realizowane poza terytorium UE
str. 35  
5.
Darowizna towarów otrzymanych nieodpłatnie od unijnego podatnika
str. 37  
XI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Stawka VAT dla dostawy towarów na rzecz podróżnych
str. 40  
2.
Faktura za udział w szkoleniu poza granicami kraju
str. 41  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Podmioty zobowiązane do stosowania prewspółczynnika
str. 42   
1.
Metody ustalania prewspółczynnika
str. 42  
2.
Rozliczanie VAT przez państwową jednostkę budżetową
str. 44  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Dokumentowanie transakcji przez nabywców towarów i usług
str. 45   
1.
Kiedy nabywca towaru czy usługi może wystawić fakturę?
str. 45  
2.
Umowa w sprawie wystawiania faktur przez nabywców
str. 47  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT
str. 48   
1.
Zasady dokumentowania czynności zwolnionych z VAT
str. 48  
2.
Elementy faktury dokumentującej czynność zwolnioną
str. 48  
3.
Jak skorygować fakturę potwierdzającą wykonanie czynności zwolnionej z VAT?
str. 50  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym związana z wprowadzeniem Unijnego Kodeksu Celnego
str. 52   
1.
Nowe definicje eksportu i importu
str. 52  
2.
Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)
str. 53  
3.
Zobowiązania akcyzowe nie mogą być określane przez organ celny w decyzjach dotyczących należności celnych
str. 53  
XVI.
Akcyza od wyrobów gazowych używanych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków
str. 54   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Sprzedaż lokalu a zwolnienie z VAT
str. 56   
2.
Zwrot podatku VAT a przedawnienie
str. 58   
3.
Wydanie nagrody pieniężnej uczestnikowi konkursu
str. 59   
4.
Stawka VAT na usługi dodatkowe związane z dostarczaniem wody, ciepła oraz odprowadzaniem ścieków
str. 61   
5.
Refakturowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego
str. 63   
6.
Stawka VAT na usługi wyceny mienia
str. 64   
7.
Korekta VAT naliczonego po uregulowaniu należności przez dłużnika
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym
str. 66  
2.
Nowy wzór deklaracji importowej
str. 66  
3.
Zwrot podatku naliczonego podatnikom dokonującym importu towarów
str. 67  
4.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
str. 67  
5.
Odroczenie terminu składania JPK VAT podmiotom publicznym
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60