otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 25 (924) z dnia 1.09.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Każdy podmiot może być zobowiązany do zapłaty podatku bankowego - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 4   
2.
Czy wystawienie faktury zwalnia z obowiązku ewidencji transakcji w kasie rejestrującej? - interpretacja organu podatkowego
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Stawka godzinowa przy umowach zlecenia i o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r.
str. 6   
2.
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących
str. 7   
3.
Zmiany w ustawie o VAT związane z nowelizacją prawa celnego
str. 7   
4.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji
str. 7   
5.
Poselski projekt zmian ustawy o PIT
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Sprzedaż premiowa - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa
str. 8   
1.1.
Rozliczenie sprzedaży premiowej na gruncie ustawy o VAT
str. 8  
1.2.
Przekazanie nagrody kontrahentowi a obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego
str. 10  
1.3.
Wydatki na zakup nagród a koszty uzyskania przychodów
str. 11  
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu i wydania nagród
str. 12  
2.
Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania umowy o pracę - Prawo pracy, PIT i ZUS
str. 13   
2.1.
Rozwiązanie umowy o pracę na gruncie Prawa pracy
str. 13  
2.2.
Należności otrzymane przez pracownika przed/po ustaniu zatrudniania a jego przychód
str. 14  
2.3.
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.
Cena promocyjna nie zawsze wpływa na rozliczenie VAT - wyrok NSA
str. 20   
2.
Skutki powstania zaległości w VAT
str. 22   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta VAT przez dłużnika - nowy sposób wykazania w deklaracji
str. 25  
3.2.
Zawyżona stawka VAT na paragonie a prawo do korekty
str. 26  
3.3.
Zakup samochodu do działalności gospodarczej a odliczenie VAT
str. 28  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Korekta faktury zawierającej kilka pozycji
str. 30  
4.2.
Rozliczenie VAT z tytułu importu usługi
str. 30  
4.3.
Wystawianie faktury końcowej, gdy faktury zaliczkowe udokumentowały całą należność
str. 31  
4.4.
Zakup komputerów a odwrotne obciążenie
str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Brak faktury a ujęcie wydatków w kosztach podatkowych - rozbieżne stanowiska organów podatkowych
str. 33   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kurs waluty przyjęty do wyceny kosztu, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
str. 35  
2.2.
Refakturowanie mediów - w przychodach i kosztach wynajmującego nieruchomość
str. 37  
2.3.
Przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów
str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Wydatki na zakup literatury fachowej nie zawsze mogą być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego
str. 41   
2.
Oświadczenie pracownika do obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 42   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia z członkiem rodziny
str. 44  
3.2.
Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR
str. 45  
3.3.
Sprzedaż prywatnych nieruchomości a odliczanie straty
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA
str. 47   
2.
Amortyzacja nieruchomości wycofanych z innej działalności gospodarczej - interpretacja organu podatkowego
str. 48   
3.
Odpisy amortyzacyjne podczas przerw w wykorzystaniu środka trwałego
str. 49   
4.
Niepodlegający odliczeniu VAT a wartość początkowa środka trwałego
str. 51   
VIII.

PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY

1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK
str. 52   
2.
Ustalenie podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę
str. 55   
2.
Likwidacja działalności gospodarczej w ZUS
str. 57   
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w razie zmiany zasad wynagradzania
str. 58   
4.
Ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłku po 3-miesięcznej przerwie w jego pobieraniu zgodne z Konstytucją
str. 59   
X.

PRAWO PRACY

1.
Udzielanie dnia wolnego w zamian za inny dzień wolny, na który przypadła choroba
str. 60   
2.
Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym
str. 62   
3.
Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
str. 65   
2.
Księgowanie faktury otrzymanej od firmy windykacyjnej
str. 67   
3.
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności
str. 68   
4.
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.
str. 69   
5.
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
str. 72   
6.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60