otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 r., godz. 13:33
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 16 (424) z dnia 20.08.2016   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ustawa dotycząca centralizacji rozliczeń VAT przez gminy już od 1 października 2016 r.
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Korekta podatku należnego
str. 6   
1.
Faktura korygująca podstawą do dokonania korekty podatku
str. 6  
2.
Zmniejszenie kwoty podatku należnego
str. 6  
3.
Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
str. 7  
4.
Faktura korygująca zwiększająca kwotę podatku należnego
str. 8  
5.
Korekta obrotu dokonanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 9  
III.
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku - jak obliczyć limit zwolnienia z VAT?
str. 10   
1.
Prawo do zwolnienia z VAT ze względu na wielkość sprzedaży
str. 10  
2.
Podatnik podejmujący działalność gospodarczą w trakcie roku
str. 11  
3.
Utrata lub rezygnacja z prawa do zwolnienia
str. 11  
4.
Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT
str. 12  
IV.
Brak zapłaty za nabyte towary i usługi - korekta VAT naliczonego w ramach ulgi na złe długi
str. 13   
1.
Kiedy dłużnik musi skorygować VAT naliczony?
str. 13  
2.
Wyłączenia z obowiązku korekty VAT naliczonego przez dłużnika
str. 14  
3.
Korekta w związku z uregulowaniem należności
str. 15  
V.
Kaucja gwarancyjna w obrocie towarami wrażliwymi - pytania i odpowiedzi
1.
Odpowiedzialność nabywcy towarów wrażliwych
str. 16  
2.
Wysokość i termin ważności kaucji gwarancyjnej
str. 17  
3.
Kaucja złożona w formie gwarancji bankowej
str. 17  
4.
Wykaz podmiotów dokonujących dostaw towarów wrażliwych
str. 18  
VI.
Odliczenie podatku naliczonego przez klub sportowy
str. 19   
1.
Zasady ustalania prewspółczynnika
str. 19  
2.
Proporcja obrotu określana na mocy art. 90 ust. 3 ustawy o VAT
str. 20  
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odliczenie VAT z faktury, która nie zawiera NIP nabywcy
str. 22  
2.
Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR
str. 23  
3.
Korekta deklaracji VAT
str. 24  
4.
Prezenty o małej wartości
str. 24  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Kasy rejestrujące w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 25   
1.
Rozliczanie paliwa zużytego na cele prywatne pracowników
str. 25  
2.
Korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej
str. 26  
3.
Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności a ulga na zakup kasy
str. 28  
IX.
Kasy rejestrujące na forum
1.
Dostawa towaru na rzecz rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT
str. 29  
2.
Sprzedaż udokumentowana paragonem i fakturą
str. 30  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Zakup usług od zagranicznych kontrahentów - rozliczanie importu usług
str. 31   
1.
Import usług zdefiniowany w ustawie o VAT
str. 31  
2.
Podstawa opodatkowania
str. 32  
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 33  
4.
Sposób dokumentowania importu usług
str. 33  
5.
Możliwość odliczenia podatku naliczonego
str. 35  
XI.
Kto jest podatnikiem z tytułu nabycia towarów od zagranicznych podmiotów?
str. 36   
1.
Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznego podatnika
str. 36  
2.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str. 37  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Odwrotne obciążenie w pytaniach Czytelników
1.
Obrót z tytułu sprzedaży złomu a proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego
str. 38  
2.
Rozliczenie VAT w ramach odwrotnego obciążenia przez nabywcę towaru
str. 39  
3.
Sprzedaż telefonów i tabletów z rabatem a odwrotne obciążenie
str. 41  
4.
Jak sprawdzić status nabywcy przed zastosowaniem odwrotnego obciążenia?
str. 43  
5.
Obowiązek podatkowy u nabywcy smartfonów
str. 44  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Miejsce i termin składania deklaracji VAT
str. 45   
1.
Obowiązek rozliczania podatku VAT przez czynnych podatników
str. 45  
2.
Termin złożenia deklaracji VAT
str. 46  
3.
Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie deklaracji
str. 47  
4.
Właściwość urzędu skarbowego w sprawie rozliczeń podatku VAT
str. 48  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14
str. 49   
1.
Sposób wypełniania formularza VAT-14
str. 49  
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego wzoru deklaracji
str. 54  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Zasady częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej w 2016 r.
str. 56   
1.
Warunki otrzymania zwrotu części zapłaconej akcyzy
str. 56  
2.
Jak wyliczyć wysokość przysługującego zwrotu akcyzy?
str. 57  
3.
Wniosek o zwrot akcyzy składany przez zakład energochłonny
str. 58  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Odliczenie VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z leasingiem samochodu osobowego
str. 59   
2.
Prawo do korekty deklaracji przez byłych wspólników spółek osobowych
str. 60   
3.
Udokumentowana zaliczka na poczet usługi najmu
str. 61   
4.
Protokół odbioru robót budowlanych a obowiązek podatkowy od wykonanej usługi
str. 62   
5.
Dokument potwierdzający zapłatę dodatku lojalnościowego
str. 63   
6.
Odliczanie podatku naliczonego z faktur odebranych z opóźnieniem
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany dotyczące przedsiębiorstw energetycznych
str. 67  
2.
Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60