otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 14 (422) z dnia 20.07.2016   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ochrony prawnej podatników przed nieuczciwymi kontrahentami
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Opodatkowanie gotowych posiłków - interpretacja ogólna Ministra Finansów
str. 6   
1.
Wpływ klasyfikacji statystycznej na wysokość opodatkowania usług związanych z wyżywieniem i dostawą gotowych posiłków
str. 6  
2.
Stawka VAT na sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne - wyjaśnienie Ministra Finansów
str. 7  
III.
VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych
1.
Kiedy usługa wynajmu lokali korzysta ze zwolnienia z VAT?
str. 7  
2.
Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na pojazdy demonstracyjne
str. 8  
3.
Odsprzedaż mediów przez wspólnotę mieszkaniową a limit zwolnienia z VAT
str. 10  
4.
Podstawa opodatkowania przy sprzedaży zestawów promocyjnych
str. 11  
IV.
Stawka VAT przy usługach budowlanych
str. 12   
1.
Montaż okien w domku na rodzinnym ogródku działkowym
str. 12  
2.
Usługa wymiany szyb w budynkach mieszkalnych
str. 13  
3.
Zakładanie instalacji elektrycznych na klatkach schodowych
str. 13  
V.
Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem automatów a podatek VAT
str. 15   
1.
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży świadczonej za pomocą automatów
str. 15  
2.
Dokumentowanie i ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem automatów
str. 15  
3.
Automaty a kasa rejestrująca
str. 16  
4.
Bezobsługowa myjnia samochodowa a VAT
str. 16  
5.
Sprzedaż kart przedpłaconych na zakup usługi mycia pojazdu
str. 17  
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odliczenie VAT od naprawy samochodu osobowego
str. 18  
2.
Różne stawki VAT na ten sam towar
str. 19  
3.
Spotkanie integracyjne dla pracowników firmy
str. 19  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Udostępnianie pracownikom samochodów służbowych a kasa rejestrująca
str. 20   
1.
Sprzedaż paliwa wyłączona ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej
str. 20  
2.
Przekazanie pracownikowi samochodu wraz z paliwem - sprzedaż towaru czy usługi?
str. 21  
3.
Stanowisko organów podatkowych oraz sądu administracyjnego
str. 22  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

VIII.
Miejsce opodatkowania dostawy towarów
str. 25   
1.
Towary wysyłane lub transportowane
str. 25  
2.
Transakcje łańcuchowe
str. 25  
3.
Dostawa towarów instalowanych lub montowanych
str. 26  
4.
Miejsce opodatkowania towarów niewysyłanych i nietransportowanych
str. 26  
5.
Dostawy realizowane na pokładach statków, samolotów lub pociągów
str. 27  
6.
Gaz w systemie gazowym lub energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym
str. 27  
7.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
str. 28  
8.
Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
str. 28  
9.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str. 29  
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż towarów na terytorium UE na rzecz niepodatników
str. 30  
2.
Obowiązek podatkowy dla importu usług polegających na udzieleniu certyfikatu
str. 32  
3.
Deklarowanie zakupu usług od podatnika spoza UE
str. 33  
X.
Obrót z zagranicą na forum
1.
Kurs walut stosowany do przeliczania faktur dokumentujących import usług
str. 34  
2.
Zaliczka na poczet eksportu
str. 35  
3.
Rozliczenie faktury korygującej WDT
str. 36  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XI.
Majątek trwały w remanencie likwidacyjnym - wyrok TSUE
str. 38   
1.
Składniki majątkowe ujmowane w remanencie likwidacyjnym
str. 38  
2.
Środki trwałe po okresie korekty w remanencie likwidacyjnym - stanowisko organów podatkowych
str. 39  
3.
Niekorzystny dla podatników wyrok TSUE
str. 39  
F.

VAT OD PODSTAW

XII.
Zasady rozliczania VAT od usług budowlanych
str. 41   
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 41  
2.
Kiedy odliczyć VAT od zakupu usług budowlanych?
str. 42  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIII.
Wniosek o zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim - VAT REF
str. 43   
1.
Kto może wnioskować o zwrot podatku VAT?
str. 43  
2.
Jak wypełnić formularz VAT-REF?
str. 43  
3.
W jaki sposób aplikować o zwrot podatku VAT?
str. 46  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XIV.
Obrót wyrobami energetycznymi opodatkowanymi stawką zerową
str. 50   
1.
Dokumentowanie przemieszczeń wyrobów energetycznych na terytorium kraju
str. 51  
2.
Zasady wystawiania dokumentu dostawy wyrobów energetycznych
str. 52  
3.
Zaginięcie lub zniszczenie dokumentu dostawy
str. 53  
4.
Obowiązek sporządzania zestawień dokumentów dostawy
str. 53  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Korekta transakcji objętej odwrotnym obciążeniem
str. 54   
2.
Jednolity Plik Kontrolny w zakładach budżetowych
str. 55   
3.
Dokument uprawniający do odliczenia VAT
str. 56   
4.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach ciągłych
str. 58   
5.
VAT od sprzedaży środka trwałego używanego w działalności gospodarczej
str. 60   
6.
Dokumentowanie rozliczenia kosztów pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum
str. 60   
7.
Czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega VAT?
str. 62   
8.
Zamiana gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dokonana pomiędzy gminą a spółdzielnią
str. 63   
9.
Warunki odliczenia VAT od zakupu towarów od rolnika ryczałtowego
str. 65   
10.
Opodatkowanie usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XV.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60