otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 r., godz. 13:33
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 21 (920) z dnia 20.07.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Koszty noclegu sfinansowane oddelegowanym pracownikom - Minister Finansów zmienia stanowisko organów podatkowych
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiany w Ordynacji podatkowej i w przepisach wykonawczych
str. 6   
1.1.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
str. 6  
1.2.
Nowe/zmieniające rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej
str. 9  
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Wycofanie samochodu ze spółki jawnej
str. 10   
1.1.
Podstawa prawna wycofania samochodu ze spółki jawnej
str. 10  
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT
str. 11  
1.3.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 13  
1.4.
Nieodpłatne wycofanie samochodu a podatek od spadków i darowizn
str. 14  
1.5.
Wycofanie samochodu z działalności a przychód podatkowy
str. 14  
2.
Faktury/paragony dokumentujące zakupy za granicą - podatki i ewidencja księgowa
str. 17   
2.1.
Rozliczenie zakupu paliwa i opłat za autostrady na gruncie VAT
str. 17  
2.2.
Wydatki na paliwo i na przejazdy zagranicznymi autostradami a koszty uzyskania przychodów
str. 18  
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu paliwa/opłat za przejazdy autostradami za granicą
str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.
Czy środki trwałe należy ująć w remanencie likwidacyjnym, gdy okres ich korekty upłynął? - wyrok TSUE
str. 21   
2.
Stawka VAT na sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne - interpretacja ogólna Ministra Finansów
str. 23   
3.
Przeniesienie kosztów ubezpieczenia na najemcę/leasingobiorcę samochodu a VAT
str. 25   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczenie VAT u nabywcy, gdy sprzedawca nie zastosował mechanizmu odwrotnego obciążenia
str. 27  
4.2.
Czy fakturę może wystawiać podmiot trzeci?
str. 30  
4.3.
Skutki zakupu wierzytelności w podatku VAT
str. 30  
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zawarcie umowy leasingu - termin złożenia druku VAT-26
str. 32  
5.2.
Termin powstania obowiązku podatkowego, gdy fakturę wystawiono po zakończeniu miesiąca, którego usługa dotyczy
str. 32  
5.3.
Obciążenie najemcy za zużycie mediów kwotą ryczałtową - jaka stawka VAT?
str. 33  
5.4.
Czy termin rozliczenia odwrotnego obciążenia zależy od daty otrzymania faktury od kontrahenta?
str. 33  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Uchwała siedmiu sędziów NSA w sprawie podatkowych skutków zmiany leasingodawcy przed 1 stycznia 2013 r.
str. 34   
2.
Wydatki na alkohol podawany na spotkaniach z kontrahentami a koszty podatkowe - wyrok NSA
str. 36   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na eksploatację samochodu osobowego wykupionego z leasingu w kosztach uzyskania przychodów
str. 38  
3.2.
Zapłata w innej walucie obcej, niż wystawiono fakturę - podatkowe różnice kursowe
str. 39  
3.3.
Należność od dłużnika, wobec którego sąd ogłosił upadłość a koszty uzyskania przychodów
str. 41  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Świadczenia otrzymane z programu dobrowolnych odejść są opodatkowane - interpretacja ogólna Ministra Finansów
str. 43   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż samochodu wycofanego ze spółki cywilnej
str. 44  
2.2.
Ujęcie kosztów w odpowiedniej kolumnie PKPiR - wybrane problemy
str. 46  
2.3.
Zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów pracownika z praw autorskich
str. 49  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Cesja wierzytelności dokonana przez wykonawcę środka trwałego
str. 51   
2.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości stanowiącej współwłasność
str. 52   
3.
Zestaw klimatyzacyjny montowany w najmowanych pomieszczeniach
str. 54   
4.
Wycofanie z działalności składnika majątku niezaliczonego do środków trwałych
str. 55   
5.
Indywidualna stawka amortyzacyjna budynku niemieszkalnego
str. 57   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Informacja do ZUS o przyznaniu stopnia niepełnosprawności pracownikowi
str. 58   
2.
W jakim terminie wspólnik spółki rozlicza się z ZUS?
str. 59   
3.
Ustalanie okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego
str. 60   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Napoje chłodzące dla pracowników biurowych
str. 61   
2.
Odprawa ze zwolnień grupowych liczona jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia
str. 62   
3.
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop po okresie choroby - raz jeszcze
str. 64   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Zysk netto przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
str. 65   
2.
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
str. 67   
3.
Ewidencja kosztów podnajmu pomieszczeń biurowych oraz rozliczenie kosztów eksploatacyjnych
str. 69   
4.
Kiedy spółka z o.o. może zostać uznana za jednostkę małą, a kiedy za jednostkę mikro?
str. 71   
5.
Ewidencja kosztów organizacji wyborów władz stowarzyszenia
str. 73   
6.
Dotacja dla grupy producentów rolnych
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60