otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 12 (911) z dnia 20.04.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Wydawnictwa
1.1.
Ryczałt za jazdy lokalne jest jednak u pracowników przychodem ze stosunku pracy
str. 4  
1.2.
Organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnienia przyczyny korekty deklaracji
str. 5  
1.3.
Podatnik nie może wybierać, z jakiego źródła przychodów odliczy składki ZUS, aby skorzystać z wyższej ulgi na dziecko
str. 5  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Nowe wzory zeznań i załączników (PIT)
str. 6   
2.
Opublikowano zmiany w PKPiR
str. 6   
3.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - projekt ustawy w Sejmie
str. 7   
4.
Planowane zmiany w prawie celnym
str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Monit/wezwanie do zapłaty a VAT, podatek dochodowy oraz ewidencja księgowa
str. 8   
1.1.
Opłata za wysłanie monitu/wezwania do zapłaty a VAT
str. 8  
1.2.
Obciążenie klientów kosztami wysłania monitów/wezwań do zapłaty a podatek dochodowy
str. 10  
1.3.
Ewidencja księgowa
str. 11  
2.
Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
str. 12   
2.1.
Skutki zasiedzenia nieruchomości na gruncie CIT
str. 12  
2.2.
Zasiedzenie nieruchomości a VAT
str. 14  
2.3.
Ujęcie nabycia środka trwałego w drodze zasiedzenia w księgach rachunkowych
str. 15  
IV.

PODATEK VAT

1.
Rewolucja w VAT - czy pozostanie stawka VAT 0% dla WDT?
str. 16   
2.
Przepadek kaucji opodatkowany VAT - wyrok WSA
str. 16   
3.
Korekta VAT należnego w sytuacji istnienia powiązań między wierzycielem a dłużnikiem - wyrok NSA
str. 18   
4.
Rozliczanie VAT od usług budowlanych - interpretacja ogólna MF
str. 19   
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Wystawienie noty korygującej
str. 21  
5.2.
Usługa marketingowa - termin wystawienia faktury
str. 23  
5.3.
Sprzedaż towaru objętego odwrotnym obciążeniem a proporcja
str. 24  
5.4.
Organizacja przedstawień artystycznych za granicą
str. 25  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Kwota wpłacona w celu uniknięcia kosztów procesu sądowego nie jest kosztem podatkowym - wyrok WSA
str. 26   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umorzenie podatków i wpłat na PFRON a przychody podatkowe
str. 28  
2.2.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję deweloperską
str. 30  
2.3.
Wstępna opłata franczyzowa - obowiązek podatkowy w VAT i CIT
str. 33  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Wydatki na uzyskanie uprawnień zawodowych poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - wyrok NSA
str. 35   
2.
Wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące ulgi prorodzinnej
str. 36   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Termin wpłaty podatku, gdy zeznanie złożono przed 20 stycznia
str. 38  
3.2.
Należność zasądzona - odpis aktualizujący i ulga na złe długi
str. 39  
3.3.
Odszkodowanie otrzymane przez spółkę osobową z tytułu wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 40  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Podatnik na ryczałcie a limit dochodów uprawniających do ulgi prorodzinnej
str. 43  
4.2.
Towary i wyposażenie nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
str. 44  
4.3.
Koszulki z logo firmy a powstanie przychodu
str. 44  
4.4.
Śniadanie hotelowe wliczone w cenę noclegu a przychód u pracownika
str. 45  
4.5.
Umorzenie zaległego czynszu na podstawie uchwały rady gminy
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wybrane interpretacje organu podatkowego
1.1.
Nie wszystkie wydatki inwestycyjne zwiększają wartość początkową budynku
str. 46  
1.2.
Wymiana pokrycia dachowego jako koszt uzyskania przychodu
str. 47  
2.
Zwrot sprzedawcy środków trwałych zakupionych w roku ubiegłym
str. 48   
3.
Wydatki na utworzenie strony internetowej
str. 50   
4.
Ogród wystawowy jako środek trwały
str. 51   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Już obowiązuje nowy druk deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i nowy kod świadczenia
str. 53   
2.
Ruszyło okienko transferowe w ZUS
str. 54   
3.
Ustalenie 36-miesięcznego okres ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP
str. 55   
4.
Wpływ przepisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru zasiłków
str. 56   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
str. 58   
2.
Zawieranie umów cywilnoprawnych bez limitowania
str. 60   
3.
Zatrudnienie cudzoziemca w celu wykonania pracy za granicą
str. 61   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Wycena i ewidencja zbiorczej faktury wystawionej w walucie obcej
str. 62   
2.
Ewidencja dodatniej różnicy kursowej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania
str. 65   
3.
Zakup wierzytelności w księgach rachunkowych
str. 67   
4.
Rodzaje powiązań podlegające prezentacji w sprawozdaniu finansowym
str. 69   
5.
Zasady kwalifikacji i ewidencji tzw. "białych certyfikatów" w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 71   
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego wynikającego z zeznania CIT-8
str. 73  
6.2.
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.
str. 73  
6.3.
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
str. 74  
6.4.
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego za 2015 r. pobrana w 2016 r.
str. 75  
6.5.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60