otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 8 (410) z dnia 10.04.2016   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla rencisty prowadzącego działalność gospodarczą
str. 4  
2.
Wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w związku z opłaceniem składek po terminie
str. 6  
3.
Ubezpieczenia społeczne, gdy umowę zlecenia wykonuje przedsiębiorca
str. 7  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Zwolnienie z oskładkowania pakietów medycznych współfinansowanych przez pracowników
str. 8  
2.
Świadczenie nazwane nagrodą jubileuszową w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 10  
3.
Oskładkowanie należności z tytułu wysłania pracownika do pracy za granicę
str. 11  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy w okresie pobierania zasiłku na wysokość kolejnego świadczenia
str. 13  
2.
Uzupełnianie premii kwartalnej wliczanej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 14  
3.
Wynagrodzenie obniżone na skutek kilkugodzinnej nieobecności w podstawie wymiaru zasiłków
str. 15  
4.
Wysokość zasiłku opiekuńczego po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
str. 16  
5.
Obliczanie zasiłku chorobowego w razie zmiany tytułu do ubezpieczeń społecznych
str. 17  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Czy wypłacić zasiłek opiekuńczy za dni przerwy świątecznej w szkole?
str. 19  
2.
Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za dzień, w którym miał miejsce wypadek przy pracy
str. 20  
3.
Podjęcie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego po urlopie wypoczynkowym
str. 21  
4.
Zajęcie egzekucyjne z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy
str. 21  
V.
Emerytury i renty
1.
Wypełnianie zaświadczenia o zarobkach ZUS Rp-7
str. 23  
2.
Wykonanie badania lekarskiego w celu ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
str. 25  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy wyłączające stosowanie limitów umów na czas określony
str. 26  
2.
Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę
str. 28  
3.
Zwolnienie od pracy pracownika-związkowca na czas pełnionej kadencji
str. 29  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zmiana organizacji pracy w celu wydłużenia "majówki"
str. 30  
2.
Nadgodziny zastępcy głównego księgowego
str. 32  
3.
Uzupełnianie wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego
str. 33  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
str. 35  
2.
Wynagrodzenie za zwolnienie z części dnia pracy pracownicy w ciąży
str. 36  
3.
Składniki wynagrodzenia za okresy roczne w podstawie odprawy ekonomicznej
str. 37  
4.
Dodatek do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w Niemczech w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy
str. 39  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalanie stażu urlopowego
str. 41  
2.
Wymiar i wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w razie przejścia pracownika na emeryturę w trakcie roku
str. 43  
3.
Pierwszy urlop z tytułu niepełnosprawności
str. 44  
4.
Urlop wypoczynkowy w razie skrócenia normy dobowej pracownika niepełnosprawnego
str. 45  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czy wykazać w świadectwie pracy urlop bezpłatny udzielony na ćwiczenia wojskowe?
str. 46  
2.
Przesłanki pozbawiające prawa do "opieki" nad dzieckiem w wieku do 14 lat
str. 47  
3.
Umowa cywilna z pracownikiem objętym ustawą kominową
str. 49  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Czas wolny na przeprowadzanie badań okresowych
str. 50  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Nagroda w związku z jubileuszem zakładu pracy w podstawie oskładkowania
str. 51  
2.
Stopa procentowa składki wypadkowej na rok składkowy 2016/2017
str. 52  
3.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej z działalności prowadzonej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
str. 53  
4.
Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego
str. 54  
5.
Wynagrodzenie chorobowe w razie wypadku w drodze do pracy
str. 54  
6.
Premia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 55  
7.
Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę
str. 55  
8.
Umowy na czas określony w świetle nowych regulacji kodeksowych
str. 56  
9.
Nabywanie prawa do odprawy emerytalnej przez rencistę
str. 58  
10.
Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem
str. 58  
11.
Dokumenty wymagane do udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego
str. 59  
12.
Powołanie zleceniobiorcy do Narodowych Sił Rezerwowych
str. 59  
XIII.
Wygaśnięcie umowy o pracę
str. 60   
1.
Okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
str. 60  
2.
Śmierć pracownika
str. 60  
3.
Śmierć pracodawcy
str. 63  
4.
Upływ trzech miesięcy tymczasowego aresztowania
str. 64  
5.
Niezgłoszenie powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym w związku z wyborem
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Minimalna stawka godzinowa dla wykonujących umowy zlecenia dopiero od września br.
str. 66   
2.
Zmiany w zakresie warunków pracy kobiet
str. 67   
3.
Przekazanie do PFRON sprawozdania finansowego za 2015 r. lub oświadczenia o braku jego sporządzania
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60