otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.416
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 7 (415) z dnia 10.04.2016   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Podniesienie limitu zwolnienia z VAT i ryczałtowe rozliczenie podatku - MF planuje zmiany w VAT
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Jak rozliczać VAT przy działalności mieszanej?
str. 5   
1.
Zasady wyliczania współczynnika struktury sprzedaży
str. 5  
2.
Czynności uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika proporcji obrotu
str. 6  
3.
Wskaźnik proporcji wynoszący ponad 99%
str. 7  
4.
Obliczanie proporcji przy wynajmie prywatnego mieszkania
str. 8  
III.
Zakup sprzętu elektronicznego objętego odwrotnym obciążeniem
str. 9   
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego u nabywcy laptopów
str. 9  
2.
Zakup sprzętu elektronicznego wraz z usługą serwisową
str. 10  
3.
Dodatkowe świadczenie przy sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem
str. 12  
IV.
Usługi kompleksowe w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych
str. 13   
V.
Podwyższenie stawki VAT na dostawę niektórych towarów medycznych - projekt zmiany ustawy o VAT
str. 16   
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Organizacja imprezy integracyjnej
str. 17  
2.
Dane, jakie powinna zawierać faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
str. 18  
3.
Wystawianie dokumentów pro forma
str. 19  
4.
Przekazanie nieruchomości na cele osobiste
str. 19  
5.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na obsługę wypłaty dywidendy
str. 20  
6.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury po śmierci podatnika
str. 20  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Czy świadczenie usług przez radcę prawnego podlega rejestracji w kasie fiskalnej?
str. 21   
VIII.
Problemy z ewidencjonowaniem usług związanych z wyżywieniem w pytaniach i odpowiedziach
str. 22   
IX.
Określenie limitu obrotu zwalniającego z obowiązku instalacji kasy
str. 25   
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Czy zakup biletów lotniczych stanowi import usług?
str. 28   
XI.
Stawka VAT 0% na dostawę towarów i usług realizowaną dla przewoźników lotniczych
str. 30   
1.
Wykaz czynności opodatkowanych stawką VAT 0%
str. 30  
2.
Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
str. 31  
3.
Dostawy realizowane na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby w Polsce
str. 33  
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie importu towarów objętych procedurą uproszczoną
str. 34  
2.
Obowiązek podatkowy i kurs walut przy usługach wynajmu urządzeń dla zagranicznych kontrahentów
str. 35  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Wymiana waluty wirtualnej na tradycyjną a VAT
str. 37   
1.
Wymiana waluty jako świadczenie usług
str. 37  
2.
Czy transakcje walutowe podlegają zwolnieniu z VAT?
str. 38  
3.
Orzeczenie TSUE w sprawie wymiany waluty wirtualnej
str. 40  
4.
Zmiana stanowiska organów podatkowych
str. 41  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Zasady rozliczania podatku VAT od usług najmu
str. 42   
1.
Najem jako działalność gospodarcza
str. 42  
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 42  
3.
Faktura dokumentująca najem
str. 42  
4.
Kaucja pobierana przez wynajmującego
str. 43  
5.
Termin odliczenia VAT przez najemcę
str. 43  
6.
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
str. 44  
7.
Bezumowne korzystanie z lokalu
str. 45  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Zaliczenie zwrotu VAT przysługującego spółce cywilnej na poczet zobowiązań jej wspólników
str. 46   
1.
Spółka cywilna jako podatnik VAT
str. 46  
2.
Zwrot VAT wynikający z deklaracji - jak rozliczyć nadwyżkę?
str. 46  
3.
Zaliczenie zwrotu VAT spółki na poczet zobowiązań wspólników - wzór wniosku
str. 48  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Od 1 stycznia 2016 r. operator logistyczny może otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
str. 50   
1.
Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie magazynowego składu podatkowego przez operatorów logistycznych
str. 50  
2.
Nowe zasady magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych oraz innych wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi
str. 52  
3.
Obowiązek prowadzenia ewidencji przez operatora logistycznego
str. 53  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego
str. 54   
2.
Zwrot VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
str. 55   
3.
Termin złożenia druku VAT-26 przy zmianie przeznaczenia samochodu na pojazd demonstracyjny
str. 57   
4.
Rozliczenie VAT od darowizny towaru
str. 58   
5.
Czy zaliczka otrzymana w poprzednim roku podatkowym wpływa na utratę statusu małego podatnika w roku następnym?
str. 59   
6.
Odliczenie VAT z duplikatu faktury przez małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej
str. 61   
7.
Brak zapłaty za naprawę pojazdu przez ubezpieczyciela a ulga na złe długi
str. 63   
8.
Rozliczenie VAT przy zakupie praw do emisji gazów cieplarnianych
str. 64   
9.
Usługi o charakterze ciągłym
str. 65   
10.
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi a odliczenie VAT naliczonego
str. 66   
11.
Odliczenie VAT z faktury dokumentującej odstępne
str. 66   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
PV

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60